MARC
Mechatronic Application Research Center

Sonrasında yapısal projeler ve ayrıntılı bir planlamaya dönüşecek olan, orta ve uzun vadeli teknolojik gelişim hedefleri belirlenip tanımlanarak, Camozzi Group içindeki farklı departmanlarla (Pazarlama, Teknik Departman, Ürün Yönetimi, vb.) tam bir sinerji içinde Araştırma Programları tanımlanmaktadır.

MARC, Kamu ve Özel Araştırma Kurumlarına yönelik arabirimi oluşturmaktadır: Bu birim kendi misyonunu yerine getirmek için önde gelen Ulusal ve Uluslararası Üniversite ve Araştırma Merkezileriyle sıkı işbirliği kurar, İtalya'da ve Avrupa'daki çeşitli kuruluş ve organizasyonlarla faaliyetler yürütür ve edinilen becerileri Gruba aktarır.

Camozzi Group'un başarısının ardında yatan sır, yenilik yapabilme kapasitesi, diğer bir deyişle yenilikçi fikirleri piyasada değer gören ürün ve hizmetlere dönüştürebilme kapasitesidir: Ancak kendi yapabilme bilgisini ve rekabet üstünlüğünü dolandırıcılık ve istismara karşı korumak için kendi keşiflerini yasal olarak koruması gerekmektedir. MARC, mesleğin en ileri düzeyindeki çözümlerin analizine yönelik ilk aşamalardan, patent başvurularının teknik yönetimine, alınmış patentlerin yönetimine kadar Grup şirketlerini bu süreçte destekler.

Araştırma ve Geliştirme
Mechatronic Application Research Center (MARC), Grup içi veya dışı çeşitli şirketlerin Araştırma ve İnovasyon faaliyetlerini yardım ve teşvik sağlayan, Camozzi Group'un stratejik şirketidir. MARC, teknolojik gözlem ve ortaya çıkan fırsatların ön teknik/ekonomik değerlendirmesine yönelik faaliyetleri gerçekleştirerek, Camozzi Group'un endüstriyel sektörlerine uygulanabilecek yeni teknolojileri ve yeni iş fırsatlarını analiz eder. Grup açısından ilgi çekebilecek ortaya çıkan yeni teknolojilerin ve yeni endüstriyel süreçlerin izlenmesi, gelişmekte olan ülkelere kıyasla teknolojik farkı korumak açısından zorunluluktur.
İnovasyonun koordine etmek
Orta ve uzun vadeli teknolojik gelişim hedefleri, sonradan yapısal projeler ve ayrıntılı bir planlamaya dönüştürülür.
Araştırmayı yapılandırmak
MARC, edinilen becerileri Grup içine aktararak, önde gelen Ulusal ve Uluslararası Üniversiteler ve Araştırma Merkezileriyle sıkı işbirliğine gider.
Sonuçları değerlendirmek
Yenilikçi fikirleri piyasada değer gören ürün ve hizmetlere dönüştürebilme kapasitesi: Ancak kendi yapabilme bilgisini ve rekabet üstünlüğünü dolandırıcılık ve istismara karşı korumak için kendi keşiflerini yasal olarak koruması gerekmektedir.