Camozzis multi-teknikstrategi

Med hjälp av denna multi-teknikstrategi kan Camozzi analysera varje individuell applikation och utveckla lösningar, baserade på val av den mest lämpliga pneumatiska, elektriska eller proportionella tekniken. 

Denna analys bygger på oöverträffad sakkunskap vad beträffar produkt- och teknikspecifikationer, samt en djup förståelse av de särskilda applikationernas funktionella egenskaper. 

PNEUMATISKA LÖSNINGAR
Erfarenhet ochpålitlighet

Förmåga att kombinera ventilernas, ställdonens och de pneumatiska komponenternas pålitlighet med precisionskontroll, som garanteras av  reglage och proportionella ventiler.

Snabbhet och precision vid positionering tillhandahålles av elektromekaniska cylindrar och axlar, som optimerar varje moment med den prestanda, som krävs av varje specifik applikation.

Denna förmåga utgör kärnan i det konkurrensmässiga övertag, som Camozzi Automation kan erbjuda sina kunder.

PROPORTIONELLA LÖSNINGAR
Kvalitet och precision

Camozzi's lösningar för manövreringskontroll och hantering av olika vätsketyper inkluderar linjära ställdon och gripdon, ventiler och magnetventiler, samt komponenter för luftbehandling, kopplingselement och vakuumystem.

Fortlöpande R&D vad beträffar mekatroniska lösningar har lett till integration av sensorer och diagnostiska system, som är i stånd att behandla information om systemets driftparametrar.

ELEKTRISKA LÖSNINGAR
Snabbhet och flexibilitet

Avdelningen C_Electrics utvecklar lösningar, som inkluderar elektromekaniska cylindrar och axlar med hjälpmotorer och drivenheter. 

Med ett omfattande sortiment av tillbehör kan produkterna C_Electrics kombineras i olika konfigurationer, som ger användarna maximal flexibilitet.

För att förenkla installation och underlätta underhåll, har Camozzi utvecklat Qset.

Qset är en extremt intuitiv och effektiv konfigureringsmjukvara, som kan identifiera den idealiska lösningen för kunden, baserat på applikationens specifika krav vad det gäller last, hastighet, och acceleration.