RÖRELSE
Flexibilitet och precision

Camozzi  har ett komplett  sortiment av ställdon, som inkluderar minicylindrar och ISO profilcylindrar. Innovativa alternativ omfattar kompakta cylindrar, konstruktioner i rostfritt stål, styrda cylindrar, stavlösa cylindrar, roterande ställdon, produkter integrerade med lägesomvandlare och produkter för hantering.

Utbudet kompletteras av sensorer, guider, bromsar, balkklämmor, stötdämpare, tillbehör för fästelement och alla verktyg, som behövs för att optimera en pneumatisk krets.

KONTROLL
Innovativ teknik

Kontrollelement utgör kärnan i en pneumatisk krets och har mycket stor betydelse för precision och tillförlitlighet.

Camozzi garanterar de högsta kvalitets- och effektivitetsnivåerna när det gäller pneumatiska kretsar, med ett omfattande sortiment av pneumatiska ventiler, magnetventiler och ventilöar, tillgängliga i olika stolekar och med olika flöden för att tillfredsställa behoven i alla sektorer.  För krävande applikationer, som fordrar större noggrannhet, snabbare svar och kontrolloptimering, har Camozzi utvecklat en serie produkter med proportionell teknik för tryck-, läges- och flödeskontroll.

BEHANDLING
Tillförlitlighet och hög prestanda

Ofta beror ett pneumatiskt systems effektivitet mycket på att den luft, som aktiverar rörelsen, är ren.  För att tillfredsställa detta behov, erbjuder Camozzi ett komplett sortiment av modulära FRL-enheter, inklusive filter med olika filtreringsnivåer, med aktivt kol, koalescerande filter, reglage, smörjanordningar, avstängningsventiler och mjukstartsventiler. Dessa ventiler kan tillhandahållas som förmonterade aggregat, komplett med krävda tillbehör.

KOPPLINGAR OCH VAKUUM
Erfarenhet och kvalitet

Standardsortimentet inkluderar snabb-, supersnabb- och universalkopplingar, tillsammans med tillbehör och snabbkopplingar i mässing, teknopolymermaterial och rostfritt stål.

Vakuumkomponenterna kompletterar Camozzis produkportfölj, idealiska för applikationer där automatiserade rörelser kräver kvalitetsprodukter, som garanterar perfekt tätning under lång tid.

ELEKTRISK STYRNING
Teknik i våra kunders tjänst

Hos Camozzi är vi väl medvetna om att varje applikation i den industriella automationssektorn har olika och mycket speciella behov.
För att kunna tillfredsställa alla våra kunders behov, har vi utökat vårt tekniksortiment genom att skapa C_Electrics - den nya avdelningen, som är tillägnad utveckling av elektrisk styrning, med lösningar, som inkluderar elektromekaniska cylindrar och axlar med hjälpmotorer och tillbehörskomponenter, sammansatta som helt konfigurerbara system.

VÄTSKEKONTROLL

Kontrollavdelningen C_Fluid control föddes ur Camozzis kärnkompetens när det gäller utveckling av flödeskontrollösningar. Eftersom applikationerna blivit mer och mer krävande, fordrar kontroll och  reglering av vätskor, både flytande och i gasform, alltmer sofistikerade och tekniskt avancerade komponenter. Camozzi har ett oöverträffat rykte vad beträffar tillfredsställelse av dessa behov.

INDUSTRIELLA LÖSNINGAR

  • Mikro_kontroller
  • Allmänt syfte
  • Process: kontroll & reglering

BIOVETENSKAPSLÖSNINGER

  • Bioteknik
  • Medicinska anordningar