Privacy Policy

Camozzi Pneumatik AB

Bronsyxegatan 7 - 20039 Malmö

Sweden

Information om behandling av personuppgifter enligt art. 13-14 EU-reg. 2016/679

 

Berörda parter: Webbplats-surfare-

 

Camozzi Pneumatik AB informerar dig, i egenskap av Kontrollant för behandlingen av dina personuppgifter, att i enlighet med och för effekterna av EU-reg. 2016/679, nedan kallad GDPR, ovannämnda lag föreskriver skydd för de berörda personerna beträffande behandling av personuppgifter och att denna behandling kommer att baseras på principer om korrekthet, laglighet, öppenhet och skydd av din integritet och dina rättigheter.

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med lagstiftningen i ovannämnda standard och de sekretess skyldigheter som anges i denna.

 

Syftet med behandlingen: i synnerhet kommer dina uppgifter att behandlas för följande ändamål i samband med genomförandet av skyldigheter avseende lagar eller avtalsförpliktelser:

 • teknisk och funktionell tillgång till webbplatsen Inga data sparas när webbläsaren stängts;
 • avancerade navigationsändamål eller hantering av kundanpassat innehåll;
 • statistik och analys av navigering och användare.

 

Behandlingen av funktionella uppgifter för att uppfylla dessa skyldigheter är nödvändig för en korrekt hantering av relationen och dessas tillhandahållande är obligatorisk för att genomföra ovan angivna syften. Datakontrollanten konstaterar också att eventuell icke-kommunikation eller felaktig kommunikation av en av de obligatoriska uppgifterna kan leda till Datakontrollantens oförmåga att garantera att bearbetningen är överensstämmande.

För den angivna behandlingen kan datakontrollanten få kunskap om särskilda kategorier av personuppgifter och i detalj: Loggfil Internet navigering. Behandlingen av personuppgifter för dessa särskilda kategorier genomrös med iakttagelse av art. 9 i GDPR.

Tillvägagångssätt för behandlingen. Dina personuppgifter kan behandlas på följande sätt:

 • med hjälp av elektroniska räknare med användning av programvarusystem från tredje part.

 

Varje behandling utförs i enlighet med de metoder som anges i artiklarna. 6, 32 i GDPR och genom tillämpning av de lämpliga förutsedda säkerhetsåtgärderna.

 

Kommunikation: dina uppgifter kommer att meddelas uteslutande till behöriga och vederbörligen utsedda personer för utförandet av de tjänster som är nödvändiga för en korrekt hantering av relationen, med en garanti för skydd av den berörda partens rättigheter.

Dina uppgifter kommer endast att behandlas av personal som är uttryckligen auktoriserad av Datakontrollanten och i synnerhet av följande kategorier av anställda:

 • programmerare och analytiker;
 • WEBB och Multimedia avdelning.

 

Dina uppgifter får meddelas till tredje part vederbörligen utsedda Datakontrollanter, i synnerhet till:

 • Google AdWords: Reklamtjänst, Reklammål, Analys/Mätning, Anpassning av innehåll, Optimering;
 • Google Analytics: Reklammål, Analys/Mätning, Optimering.

 

Spridning: Dina personuppgifter kommer inte att spridas på något sätt.

 

Dina personuppgifter kan också överföras, begränsade till ovan angivna syften, i följande stater:

 

 

 • EU-länder;
 • USA.

Period för bevarande. Observera att i enlighet med principerna om laglighet, begränsning av syfte och minimering av data, enligt art. 5 i GDPR, är perioden för bevarande av dina personuppgifter:

 • Fastställd till en tidsperiod som inte överstiger de tillhandahållna tjänsterna.

Hantering av cookies: Om du är osäker eller oroar sig för användningen av cookies kan du alltid ingripa för att förhindra inställning och läsning, till exempel genom att ändra sekretessinställningarna i din webbläsare för att blockera vissa typer.

Eftersom varje webbläsare - och ofta olika versioner av samma webbläsare - också skiljer sig avsevärt från varandra, om du föredrar att agera självständigt genom dina webbläsares inställningar, kan du hitta detaljerad information om proceduren som krävs i webbläsarens guide För en översikt över tillvägagångssätten för de vanligaste webbläsarna, kan du besöka adressen www.cookiepedia.co.uk.

Reklamföretag tillåter även att välja bort mottagning av målinriktade annonser, om så önskas. Detta förhindrar inte inställning av cookies, men avbryter användningen och insamlingen av vissa data av dessa företag.

 

 

Grundläggande cookies

Grundläggande cookies hjälper oss att säkerställa att vår websida är mer användarvänlig genom att möjliggöra grundläggande funktioner såsom sidnavigering, användarspråkspreferenser, användaridentifiering och tillgång till de säkra områdena på vår hemsida. Websidan kan inte

Cookies Domain Domain Valid to
has_js 1 .camozzi 1 Day
_gid GA1.2.537402304.153191... .camozzi 2 Days
_ga GA1.2.2041314123.15319... .camozzi 2 Years

 

 

Statistiska cookies

Statistiska cookies hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med våra websidor genom att hämta och rapportera information anonymt.

 

För mer information och möjligheter för bortval, besök adressenwww.youronlinechoices.eu/.

 

Kontrollant: Datakontrollanten enligt lag är Camozzi Pneumatik AB - Box 9214, Bronsyxegatan 7 - 20039 Malmö

Sweden) i person av den tillförordnande juridiske företrädaren i person av den tillförordnande juridiske företrädaren.

Du har rätt att från kontrollanten, erhålla annullering (rätt att glömma), begränsning, uppdatering, korrigering, portabilitet, invändning mot behandling av de personuppgifter som gäller dig, liksom du i allmänhet kan utöva alla rättigheter som förutses av artiklarna 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i GDPR

 

 

EU-reg. 2016/679: Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Den berörda personens rättigheter

 

 1. Den berörda parten har rätt att få bekräftelse om förekomst eller inte av personuppgifter om honom/henne, även om han/hon ännu inte är registrerad, och dessas kommunikation i tydlig form.
 2. Den berörda parten har rätt att få uppgift om:

 

 1. ursprunget av personuppgifterna;
 2. om syften och metoder för behandlingen;
 3. om logiken som tillämpas vid behandling som utförs med hjälp av elektroniska instrument;
 4. om kontrollanternas och de ansvarigas identifikationsdetaljer, enligt artikel 5, komma 2;
 5. om personer eller kategorier av personer till vilka personuppgifterna kan meddelas eller som kan få kännedom om dem som utsedd representant inom statens, de ansvarigas eller agenternas territorium.

 

 1. Den berörda parten har rätt att erhålla:
 1. uppdatering, rättelse eller, efter önskan, integration av data;
 2. annullering, omvandling till anonym form eller blockering av uppgifter som behandlas olagligen, inklusive uppgifter vars bevarande är onödigt för de ändamål för vilka uppgifterna samlades in eller senare behandlades;
 3. intyg om att de procedurer som avses under bokstäverna a) och b) har kommit till kännedom, även med avseende på dessas innehåll, av dem till vilka uppgifterna har kommunicerats eller spridits, utom i det fall då denna uppfyllelse är omöjlig eller innebär en användning av medel som är uppenbart oproportionerliga mot den skyddade rätten;
 4. data portabilitet.

 

 1. Den berörda parten har rätt att invända, helt eller delvis:

 

 

 1. av legitima skäl, mot behandlingen av personuppgifterna som gäller honom/henne, även om de är relevanta för syftet av insamlingen;
 2. mot behandlingen av personuppgifterna avseende honom/henne för att skicka reklam eller direktförsäljningsmaterial eller för marknadsundersökning eller kommersiell kommunikation.
Cookies Domain Domain Valid to
_ga GA1.2.2041314123.15319... .camozzi 2 Years