Transportation
Komponenter och system inom sektorerna vägar, järnvägar och off-road.
Teknik och kompetens när det gäller att tillhandahålla lösningar för transportapplikationer

Transportsektorn växer ständigt och kräver lösningar, som blir mer och mer komplexa och unika. 

Denna tillväxt ställer oss inför betydande sociala förändringar - förverkligande av transportsystem, som är effektiva, säkra och miljövänliga.

Frågor som rör efterfrågan på energi, klimatförändringar och ökad trafik, samt luft- och ljudföroreningar, har alla en negativ effekt på lokala och globala ekosystem. Mer effektiva offentliga och privata transportlösningar är därför av grundläggande betydelse får att uppnå krävd långsiktig hållbarhet.

De sociala utmaningar vi står inför kan endast tillfredsställas genom utveckling av innovativa, tekniska och effektiva lösningar, som minimerar eventuella negativa effekter både på miljön och, därefter, på oss alla som individer.

Camozzi har utvecklat sin egen interna C_Transport  avdelning, i vilken ingenjörer och affärsutvecklingschefer arbetar tillsammans med kunden för att studera applikationerna och där de lagt märke till att arbetsförhållandena ofta sammanhänger med miljöer, som karakteriseras av extrema lufttryck eller temperaturer, i vilka yttre stress kan påverka komponentens prestanda.

BUS & COACH
Komfort

Säkerhet och pålitlighet för komponenter och system, som överensstämmer med krävda internationella standarder, garanterar maximal komfort för passagerare och chaufförer. 

OFF HIGHWAY
Tillförlitlighet

Robust och långt liv genom specialdesignade system och komponenter för:

  • Lantbruk
  • Jordförflyttning
  • Försvar
Off Road & Car
Teknik

Modulära mekatroniska lösningar med kompakt design, och komponenter för bromssystem och applikationer ombord.

JÄRNVÄG
Kvalitet

De mekatroniska systemens kvalitet tillsammans med de pneumatiska systemens garanterade effektivitet för hantering av vätskor ombord.

Truck & Trailer
Säkerhet

Pålitlighet, funktionalitet och enkelt underhåll utmärker  de integrerade panelerna och systemen för effektiv och säker automation.