INNOVATIVA DRIVRUTINER

 

  • ​DIGITALISERING AV FÖRETAGSPROCESSER
  • SYSTEMINTEGRERING FÖR FJÄRRSTYRNING OCH KONTROLL AV
  • PRODUKTIONEPROCESSER I LINJE MED INDUSTRY 4.0
  • UTVECKLING AV LÖSNINGAR SOM OPTIMERAR TOTAL ÄGARKOSTNAD
  • ENERGIEFFEKTIVITET
  • KOMPONENTSAMMANLÄNKNING
  • KONTINUERLIG PRODUKTUTVECKLING, BASERAD PÅ ANVÄNDARNAS FEEDBACK
INTEGRERAD PROCESSHANTERING

Camozzis värdeerbjudande har utvecklats med tiden genom dess erfarenhet när det gäller att integrera bransch-ledande kompetenser med den senaste och mest avancerade tekniken. De initiativ, som driver fram våra innovationer, styrs av forskning om nya produkter och utveckling av de processer och den verksamhet, som krävs för att få ut dem på marknaden.

'Camozzi´s Innovation System' är nyckeln till hur Gruppen verkar och den bygger på filosofin 'Total Quality Management' (TQM), 'Lean Production Systems' (LPS) och 'Supply Chain Management' (SCM).

Denna filosofi har styrt 10 års kontinuerlig förbättring, där vi syftar till att fullständigt eliminera slöseri och ineffektivitet på varje produktionsområde.

Total Quality Management (TQM)

Principen 'Total Quality Management' (TQM) tillämpas på hela Camozzis organisation. Vi engagerar oss i att ständigt förbättra kvalitet och prestanda och  och för att tillfredsställa och överträffa våra kunders förväntningar. I själ och hjärta är TQM en "ledningsstrategi", som hjälper till att säkra framgång på lång sikt.

TQM undersöker de övergripande kvalitetsåtgärder, som ett företag vidtar, inklusive ledning av design och utveckling, kvalitetskontroll och underhåll, kvalitetsförbättring och kvalitetssäkring.

TQM tar omfattande kvalitetsåtgärder i beaktande på alla nivåer och involverar alla företagets anställda.

Hos Camozzi deltar alla medlemmar i vår organisation aktivt i förbättring av processer, produkter och tjänster, såväl som företagskultur.

Lean Philosophy

Alla företag i Camozzi Group, oberoende av den sektor i vilken de arbetar, antar samma 'Lean Philosophy' för hantering av processer och aktiviteter. Detta koncept är kärnan i mycket mer än bara produktionsmiljön.

Alla aktiviteter och processer i företaget har samma mål: öka effektiviteten och minska slöseriet.

Hos Camozzi uppnås detta först och främst genom personalens medinflytande på alla nivåer. Alla anställda har möjlighet att övervaka och stoppa produktionscykeln om ett tillverkningsfel skulle upptäckas, vilket betyder att man omedelbart kan vidta korrigeringsåtgärder , och felmeddelanden visas också i real-tid på det centraliserade kontrollsystemet. Allt detta garanterar att högsta kvalitetsstandard bibehålls.

Härutöver, använder sig Camozzi av 'Just in time' teknik, genom vilken varje process bara producerar vad som behövs för nästa process, exakt när det behövs och exakt i den mängd som behövs. Detta för med sig en betydande minskning av ineffektiva mellanbuffertar och onödiga lagringskostnader.

Supply Chain Management (SCM)

Föreställ dig att kunna sköta din verksamhet med visshet om att du har en tillförlitlig och punktlig partner, en som snabbt kan svara på dina brådskande behov och med framgång stödja dina operativa krav. Hos Camozzi är vi övertygade om att Supply Chain Management (SCM) är kärnan i tillhandahållandet av förträfflig service och värde för kunden. Vi syftar till att optimera kundupplevelsen genom att verka för spetskompetens genom hela vår logistikkedja, från inleverans ända till distributionshantering.

Fullgörande av order i tid garanterar att våra kunder får de rätta produkterna i rätt tid, i korrekt mängd, utan att kvalitet, överensstämmelse och pris komprometteras -  de "7 rättigheternas" princip.

Vårt engagemang för kontinuerlig förbättring garanterar att vi kan ge fullständig kundnöjdhet, tillfredsställa och överträffa serviceförväntningar, även under svåra förhållanden vad beträffar ekonomi och marknad och i en alltmer komplex och globalt konkurrenskraftig miljö.

Vi förstår att, för att kunna nyttja förmånerna av att använda specialiserade leverantörer i en miljö, där försörjningskedjorna blir mer och mer komplexa, måste vi implementera förbättringar genom hela vårt företag och inte bara på individuell anläggningsnivå..

Mechatronic Application Research Center
Certifieringar
Ecoefficiency