Camozzi Group
Den kontinuerliga förbättringen ger spetskompetens i produktionsprocesserna.

Genom åren har Camozzi Group vuxit kraftigt och blivit ett internationellt bolag, som omfattar 12 företag organiserade i fem verksamhetsområden.      

Alla processer och all verksamhet inom Gruppens företag har organiserats enligt principen Lean Production, med ett effektivt intranetnätverk och ett modernt ledningssystem, som möjliggör datadelning och information i realtid.     

Dess rika erfarenhet och tekniska sakkunskap har gjort Gruppen till en ledande tillverkare av all grundläggande automatiseringsteknik.