Integrerad smart teknik
Komponenter och integrerade system för förpackning av industriapplikationer
LIVSMEDELS- OCH FÖRPACKNINGSINDUSTRIAUTOMATION

Behoven inom livsmedelsbearbetnings- och förpackningsindustrin utvecklar sig snabbt med kunder, som kräver högre anpassningsnivåer, effektivitet och flexibilitet av sina maskiner.

Camozzi har tillfredsställt detta behov genom att skapa C_Packaging - en specialavdelning, som för samman ingenjörer och affärsutvecklingschefer, som arbetar tillsammans med kunderna för att utveckla avancerade lösningar, som kan optimera alla aspekter av maskinernas driftlivslängd.

Med mer än 50 års erfarenhet i denna sektor och förmågan att erbjuda avancerad manövrerings- och vätskekontrollsteknik, befinner sig Camozzi på en unik nivå för att kunna erbjuda sina kunder lösningar, som förbättrar effektiviteten och ändamålsenligheten, vad deras automationssystem beträffar.

KONTROLL- OCH HANTERINGSTEKNIK FÖR VARJE STEG I PRODUKTIONSPROCESSSEN.

Varje arbete i en förpackningslinje har olika behov, som måste tillfredsställas med ett specifikt tekniskt tillvägagångssätt, oavsett om det är pneumatiskt, elektriskt eller en integration av båda. 
Pneumatisk teknik används i stor utsträckning i förpackningsmaskiner, eftersom den är typiskt renare, lättare, pålitligare och kompaktare jämfört med annan manövreringsteknik. Elektromekanisk manövrering kompletterar den  pneumatiska manövreringen, eftersom den tillhandahåller bättre kontroll över axelläge, hastighet och acceleration. Camozzis utbud av standardprodukter inkluderar effektiva, tillförlitliga och ändamålsenliga lösningar, som kan arbeta under komplexa miljöförhållanden.
Camozzi kan också leverera mer komplexa, intelligenta och skräddarsydda lösningar, som kan öka produktiviteten och minska både ställtid och cykeltid för automatiserade maskiner.

PROCESS & PRIMÄR FÖRPACKNING
 • PRIMÄR INLINDNING
 • PÅFYLLARE OCH DOSERINGSENHETER
 • FFS
 • RENGÖRINGSMASKINER
SEKUNDÄR FÖRPACKNING
 • KARTONGRESNINGSMASKINER 
 • LINDNINGSMASKINER
 • FÖRSEGLINGSMASKINER
 • ETIKETTERINGSMASKINER
TERTIÄR FÖRPACKNING
 • LINDNINGSMASKINER
 • PALLASTARE
 • ETIKETTERINGSMASKINER
 • KARTONGMASKINER