BIOVETENSKAP
Lösningar för vätskor i biovetenskapsapplikationer

Förutom sin portfölj av pneumatiska och elektriska komponenter för automation har Camozzi också utvecklat olika former av vätskekontrollteknik. 

Kontrollavdelningen C_Fluid Control har skapats för att tillfredsställa behoven av en alltmer sammansatt och innovativ marknad, både inom industri-  och biovetenskapssektorerna.

Förmågan att kombinera erfarenhet inom design och mekanisk bearbetning  av komponenter för vätskekraftsektorn med elektronisk och digital sakkunskap, samt vid val och bearbetning av både metall- och polymermaterial,  tillsammans med CRCs (Camozzi Research Center)  kompetens vad beträffar den mest avancerade tekniken, gör Camozzi till den idealiska partnern, när det gäller att utveckla lösningar med högt mervärde.

Ett nätverk av dotterbolag och distributörer, som står till tjänst i mer än 70 länder, garanterar support  överallt i världen.

BIOTEKNIK

Kombinationen av flödesdynamiska komponenter och tekniskt avancerad utrustning gör att Camozzi kan utveckla skräddarsydda lösningar för tillverkare av analytiska och diagnostiska instrument. 

 • Klinisk diagnostik
 • Molekylär diagnostik
 • Klinisk kemi
 • Hematologi
 • Elektrofores
 • Immunologi
 • Patogen detektion
 • Grundämnesanalys
 • Molekylär analys
 • Separationsanalys
 • Vätskekromatografi
 • Gaskromatografi
 • Läkemedelsupptäckt
 • Flödescytometri
 • DNA/RNA syntes
 • Mikrobiologiutrustning
MEDICINSK UTRUSTNING

Våra egna interna laboratorier, utrustade med banbrytande instrument för utförande av applikationstest, samt specifika test, som begärts av kunden, gör att vi kan tillverka komponenter, som tillfredsställer biovetenskapens krävande behov vad beträffar materialkompatibilitet och specifik lagstiftning.

 • Tandvårdsutrustning
 • Anestesi
 • Ventilatorer
 • Inkubatorer
 • Dialysutrustning
 • Sjukhussterilisatorer
 • Vakuumterapi
 • Pressoterapi
 • Oftalmologi
 • Syrgasterapi
 • Syrgaskoncentratorer
 • Tryckmätning
 • Kirurgisk utrustning
 • Dosering och fördelning
 • Infusionsutrustning
 • Nödventilator
 • Syrgas & medicinsk gasupptäckt