Camozzis tilnærming, multi-teknologi

Ved å ha en tilnærming basert på multi-teknologi er Camozzi i stand til å analysere hvert eneste bruksområde og utvikle løsninger basert på valg av de best egnede pneumatiske, elektriske eller proporsjonal teknologi.

Denne analysen er basert på uovertruffen ekspertise i produkt- og teknologispesifikasjoner og en gjennomgripende forståelse av de funksjonelle egenskapene ved de spesifikke bruksområdene.

PNEUMATISK
Erfaring og pålitelighet

Evnen til å kombinere påliteligheten av ventiler, aktuatorer og pneumatiske komponenter med presisjonskontroll garantert av regulatorer og egnede ventiler.

Hastigheten og presisjonen som tilbys av elektromekaniske sylindre og akser, optimaliserer hver bevegelse med den ytelsen som er nødvendig i hvert enkelt bruksområde.

Disse evnene er kjernen i det konkurransefortrinnet som Camozzi Automation er i stand til å tilby kundene sine.

PROPORSJONAL
Kvalitet og presisjon

Camozzis løsninger for kontroll av drivkraft og styring av ulike væsketyper inkluderer lineære aktuatorer og gripere, ventiler og magnetventiler, i tillegg til komponenter for luftbehandling, koblingselementer og vakuumsystemer.

Igangværende R&D innenfor mekatroniske løsninger har ført til integrasjon av sensorer og diagnostiske systemer som kan behandle informasjon om driftsparametrene i systemet.

ELEkTRISK
Hastighet og fleksibilitet

Divisjonen C–Electriccs utvikler løsninger som inkluderer elektromagnetiske sylindre og akser med hjelpemotorer og drev.

Med en omfattende serie tilbehør kan C_Electrics-produktene kombineres i ulike konfigurasjoner, noe som gir brukerne stor fleksibilitet.

For å forenkle installasjonen og gjøre vedlikeholdet enklere, har Camozzi utviklet Qset.

Qset er et ekstremt intuitivt og effektivt konfigurasjonsprogram for elektromekaniske sylindre og akser, som kan identifisere den ideelle løsningen for kunden, basert på de spesifikke kravene til et bruksområde når det gjelder belastning, hastighet og akselerasjon.