BEVEGELSE
Fleksibilitet og presisjon

Camozzi tilbyr en komplett serie aktuatorer som inkluderer minisylindre og ISO profilsylindre. Innovative valg inkluderer kompakte sylindre, sylindre i rustfritt stål , stagløse sylindre, roterende actuatorer, produkter integrert med posisjonsomformere og produkter for håndtering.

Utfyllende produkter til serien er sensorer, føringsinnretninger, bremser, staglåser, støtdempere, tilbehør for fester og alle verktøyene du trenger for å optimalisere en pneumatikkrets.

KONTROLL
Innovativ teknologi

Kontrollelementer representerer kjernen i en pneumatikkrets og har en stor betydning for presisjon og pålitelighet.

Camozzi garanterer de største gradene av kvalitet og effektivitet innen pneumatikkretser, med en omfattende serie pneumatiske ventiler, magnetventiler og ventiløyer, tilgjengelige i ulike størrelser og med forskjellige strømninger for å kunne tilfredsstille alle sektorer. For krevende bruksområder der det er behov for økt nøyaktighet, raskere respons og optimalisering av styring har Camozzi utviklet en produktserie med tilsvarende teknologi for trykk, posisjon og strømningskontroll.

BEHANDLING
Pålitelighet and stor ytelse

Ofte avhenger effektiviteten til et pneumatikksystem mye av luftrenheten til luften som muliggjør bevegelse. For å fylle dette behovet tilbyr Camozzi en serie modulære FRL-enheter, blant annet filtre med forskjellige filtreringsnivåer, med aktivt karbon, fortettede filtre, regulatorer, smøreapparater, avskillerventiler og mykstartventiler. Disse modulene kan leveres som forhåndsbygde enheter, komplett med alt nødvendig tilbehør.

TILKOBLING OG VAKUUM
Erfaring og kvalitet

Standardserien inkluderer hurtig, superhurtig og universale fester,  sammen med tilbehør og hurtigkoblinger i messing, teknopolymer og rustfritt stål.

Vakuumkomponenter kompletterer Camozzis produktportefølje og er ideell for bruksområder der automatisert bevegelse krever kvalitetsprodukter oggaranterer perfekt tetthet over tid.

ELEKTRISK DRIFT
Teknologier som tjener kundene våre

Vi i Camozzi er fullstendig klar over at hvert bruksområde innen industriell automasjon har ulike og svært spesifikke krav.
For å kunne dekke alle behovene til kundene våre, har vi utvidet teknologitilbudet ved å danne C_Electrics – den nye forretningsdivisjonen som er dedisert til utvikling av elektrisk drivkraft med løsninger som inkluderer elektromekaniske sylindre og akslinger med hjelpemotorer og tilbehør, satt sammen som fullt ut konfigurerbare systemer.

VÆSKEKONTROLL

C_Fluid kontrolldivisjon ble skapt av Comozzis  kjerneekspertise, design av løsninger innen strømningskontroll. Etterhvert som bruksområdene har blitt mer og mer krevende, krever styring og regulering av væsker, både flytende og i gassform, krever i større grad sofistikerte og teknisk avanserte komponenter. Camozzi har et svært godt omdømme når det gjelder å dekke disse behovene.
INDUSTRIELLE LØSNINGER

  • Mikrokontroller
  • Generelt omfang
  • Prosess: styring og regulering

LØSNINGER INNEN BIOVITENSKAP

  • Bioteknologi
  • Medisinsk utstyr