MARC
Mechatronic Application Research Center

I full synergi med de forskjellige avdelingene innenfor Camozzi Group (markedsføring, teknisk kontor, produksjonsledere), defineres forskningsprogrammer, utdypning og definisjon av målsetninger for middels- og langsiktig teknologisk utvikling, som så overføres til strukturerte prosjekter med en detaljert planlegging.

MARC er grensesnittet mellom offentlig og privat forskningsinstitusjoner: for å fylle målsetningen sin, samarbeider senteret nært med de større universitetene og nasjonale og internasjonale forskningssentra, og følger aktivitetene til ulike avdelinger i tillegg til italienske og europeiske organisasjoner, og overfører den oppnådde ekspertisen innenfor gruppen.

Hemmeligheten til Camozzi Groups suksess er evnen til innovasjon, dvs. å overføre innovative ideer til markedsverdifulle produkter og tjenester: å bevare denne kunnskapen og konkurransefortrinnet mot forfalskninger og misbruk, men det er nødvendig å beskytte våre oppdagelser juridisk. MARC støtter konsernets selskaper i denne prosessen, fra de tidlige trinnene av ny analyse, teknisk styring av patentsøknader opp til styring av allerede oppnådde patenter.

FORSKNING OG UTVIKLING
Mechatronic Application Research Center (MARC) er den strategiske divisjonen i Camozzi Group som styrer og fremmer forskning og innovasjon i de ulike selskapene. MARC analyserer nye teknologier og forretningsmuligheter som passer med konsernets målindustrier. Teknologier overvåkes og midlertidige tekniske/økonomiske evalueringer gjøres ut fra mulighetene som identifiseres.
KOORDINERT INNOVASJON
Definisjonen av middels og langsiktige tekniske utviklingsmål vil bli fremmet ytterligere inn i prosjekter med strukturerte og detaljerte planer
STRUKTURERT FORSKNING
Samarbeider nært med ledende universiteter og mange nasjonale og internasjonale forskningssentre, med den innhentede kunnskapen som så blir delt i konsernet.
STERKERE RESULTATER
Hemmeligheten ved suksess er evnen til innovasjon ved å overføre innovative ideer til produkter og tjenester som markedet verdsetter. Bevare og beskytte denne kunnskapen er også en viktig del av prosessen.