Innovation drivers

 

  • ​DIGITALISERING AV KONSERNETS PROSESSER
  • INTEGRERING AV SYSTEMER FOR FJERNSTYRING OG KONTROLL AV PRODUKSJONSPROSESSER PÅ LINJE MED INDUSTRY 4.0
  • UTVIKLING AV LØSNINGER SOM OPTIMALISERER DE TOTALE KOSTNADENE AV EIERSKAP
  • ENERGIEFFEKTIVITET
  • SAMKJØRING AV KOMPONENTER
  • LØPENDE PRODUKTUTVIKLING BASERT PÅ TILBAKEMELDING FRA BRUKERE
INTEGRERERT PROSESSTYRING

Camozzis verdistandpunkt harr utviklet seg over tid gjennom erfaringen med å integrere bransjeledende kompetanse og de nyeste og mest avanserte teknologiene. Initiativene som driver innovasjonene våre er styrt av forskning av nye produkter og utviklingen av de prosessene og aktivitetene som er nødvendige for å kunne bringe dem til markedet.

"Camozzi innovasjonssystem" står sentralt i hvordan gruppen drives, basert på filosofien  "Total Quality Management" (TQM) "Lean Production Systems" (LPS) og "Supply Chain Management" (SCM).

Disse filosofiene har vært drivkraften i 10 år med sammenhengende forbedring ved at vi setter som mål å eliminere avfall og ineffektivitet på alle produksjonsområder.

TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM)

Prinsippene i "Total Quality Management" (TQM) brukes i hele organisasjonen hos Camozzi. Vi er engasjert i stadig forbedring av kvalitet og ytelse for å kunne møte kundenes forventninger. Kjernen i TQM er en ledelsestilnærming som bidrar til en langsiktig suksess.

TQM undersøker de totale kvalitetstiltakene som brukes av et selskap, inkludert styring av design og utvikling, kvalitetskontroll og vedlikehold, kvalitetsforbedring og kvalitetssikring.

TQM vurderer omfattende kvalitetstiltak på alle nivåer og angår alle ansatte i selskapet.

Alle medarbeidere hos Camozzi deltar aktivt i forbedring av prosesser, produkter og tjenester i tillegg til utvikling av kulturen i selskapet.

LEAN PHILOSOPHY

Alle selskapene i Camozzi-konsernet, uansett hvilken sektor de arbeider i benytter den samme "slanke filosofien" for prosesstyring og aktiviteter. Dette konseptet er kjernen i mye mer enn bare produksjonsmiljøet.

Alle aktiveteter og prosesser i selskapet har samme mål: å øke effektiviteten og redusere sløsing.

Hos Camozzi oppnås dette primært ved å bemyndige medarbeiderne på alle nivåer. Alle ansatte har muligheten til å overvåke og stanse produksjonssyklusen skulle det oppstå en produksjonsfeil, noe som innebærer at det øyeblikkelig kan gjennomføres tiltak, og feilmeldinger vises i sanntid på det sentraliserte kontrollsystemet. Alt dette sikrer at de høyeste kvalitetsstandardene opprettholdes.

I tilleggbenytter Camozzi "just in time"-teknikker, der hver prosess bare produserer det som trengs for den neste prosessen, nøyaktig når det er behov for det og presis i den mengden som trengs. Dette innebærer en betydelig reduksjon av ineffektive mellombuffere og unødvendige kostnader for lagring.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM)

Forestill deg at du kan styre virksomheten med sikkerheten av en pålitelig og punktlig partner, en som er i stand til å respondere raskt på dine øyeblikkelige behov og støtte behovene innen driften på din side. Hos Camozzi tror vi at SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) er et sentralt element for å kunne yte førsteklasses service og tilføre verdiøkning for kundene våre. Vi tar sikte på å optimalisere kundens opplevelse ved å sikre profesjonalitet gjennom hele logistikkjeden vår fra innkommende forsyning helt gjennom til styring av distribusjon.

Tidsriktig oppfylling av ordrene sikrer at kundene får rette produkter til rett tid, med korrekt kvantum uten at det går ut over kvalitet, samsvar eller pris – prinsippene av de "7 rettighetene".

Vårt engasjement om stadig forbedring sikrer at vi leverer kundetilfredsstillelse, er i samsvar og overstiger serviceforventninger selv under forhold med usikre økonomiske og markedsforhold, og i en stadig mer kompleks og verdensomspennende konkurransesituasjon.

Vi erkjenner at vi må dra nytte av spesialistleverandører i et miljø der forsyningskjeden blir stadig mer kompleks, og vi må implementere forbedringer på tvers av hele virksomheten vår, og ikke bare i individuelle anlegg.

Mechatronic Application Research Center
Sertifiseringer
Ecoefficiency