Camozzi Group
Stadig forbedring driver frem dyktighet i produksjonsprosessen.

Over tid har Camozzi-gruppen nytt godt av betydelig vekst og har blitt en et internasjonalt konsern, som har 12 selskaper organisert i fem driftsdivisjoner.                      

Alle prosesser og aktiviteter i gruppens selskaper er organisert i henhold til prinsippet om Lean production, med et effektivt intranett og moderne styringssystemer som muliggjør deling av data og informasjon i sanntid.                                                                       

Den brede tekniske erfaringen og ekspertisen har gjort at konsernet har blitt en ledende produsent av alle de viktigste automasjonsteknologier.