MARC
Mechatronic Application Research Center

In volledige synergie met de verschillende afdelingen binnen de Camozzi Group (Marketing, Technische afdeling, Product Managers), worden onderzoeksprogramma's opgesteld en uitgewerkt. Ook worden doelstellingen voor technologische ontwikkelingen gedefinieerd op middellange en lange termijn, die vervolgens worden vertaald in gestructureerde projecten met een gedetailleerde planning.

MARC is de koppeling met publieke en private onderzoeksinstellingen: voor het nastreven van zijn missie werkt het centrum nauw samen met de belangrijkste universiteiten en nationale en internationale onderzoekscentra, in navolging van de activiteiten van verschillende afdelingen, alsook van Italiaanse en Europese organisaties om de verworven expertise te delen binnen de Groep.

Het geheim van het succes van de Camozzi Group is het vermogen te innoveren, dat wil zeggen om innovatieve ideeën te vertalen in producten en diensten met een hoge marktwaarde: om deze knowhow en het concurrentievoordeel te behoeden voor vervalsing en misbruik, is het echter noodzakelijk onze ontdekkingen legaal te beschermen. Het MARC ondersteunt de bedrijven van de Groep in dit proces, vanaf de vroege stadia van de state-of-the-art analyse, technisch beheer van octrooiaanvragen tot het beheer van reeds verleende octrooien. 

ONDERZOEK & ONTWIKKELING
Het Mechatronic Application Research Centre (MARC) is de strategische afdeling van de Camozzi Group die de Onderzoeks & Ontwikkelingsactiviteiten van de verschillende bedrijven beheert en promoot. Het Centrum analyseert nieuwe technologieën en mogelijkheden binnen het zakenleven die van toepassing zijn op de doelsectoren van de Groep. Technologieën worden gemonitord en er worden voorlopige technische / economische evaluaties gemaakt van de gevonden mogelijkheden.
GECOÖRDINEERDE INNOVATIE
De definitie van technische ontwikkelingsdoelstellingen voor de middellange en lange termijn zal verder worden uitgewerkt in projecten met gestructureerde en gedetailleerde plannen
GESTRUCTUREERD ONDERZOEK
Het werkt nauw samen met toonaangevende universiteiten en vele nationale en internationale onderzoekscentra, waarbij de opgedane kennis vervolgens wordt gedeeld binnen de Groep.
VERBETERDE RESULTATEN
Het geheim van succes is het vermogen om te innoveren, door innovatieve ideeën te vertalen in producten en diensten die door de markt worden gewaardeerd. Behoud en bescherming van deze knowhow is ook een cruciaal onderdeel van het proces.