INNOVATIE DRIVERS

 

  • ​DIGITALISERING VAN BEDRIJFSPROCESSEN  INTEGRATIE VAN SYSTEMEN VOOR 
  • AFSTANDSBEDIENING EN CONTROLE VAN PRODUCTIEPROCESSEN IN LIJN MET DE INDUSTRIE 4.0  
  • ONTWIKKELING VAN OPLOSSINGEN DIE DE TOTALE EIGENDOMSKOSTEN OPTIMALISEREN 
  • ENERGIE-EFFICIËNTIE
  • INTERCONNECTIE VAN COMPONENTEN
  • CONTINU PRODUCTONTWIKKELING OP BASIS VAN GEBRUIKERSFEEDBACK
GEÏNTEGREERD PROCESMANAGEMENT

De waarde van Camozzi is in de loop der tijd geëvolueerd dankzij haar ervaring en de integratie van tot voorbeeld strekkende-competenties inzake de nieuwste en meest geavanceerde technologieën. De initiatieven waardoor onze innovaties ontstaan, worden begeleid door het onderzoek naar nieuwe producten en de ontwikkeling van processen en activiteiten, nodig om ze op de markt te brengen. nodig zijn om ze op de markt te brengen.

Het 'Camozzi Innovation System' staat centraal voor het werk van het concern, gebouwd op de filosofieën zoals 'Total Quality Management' (TQM), 'Lean Production Systems' (LPS) en 'Supply Chain Management' (SCM).

Deze filosofieën zijn de grondslag voor 10 jaar aanhoudende verbeteringen omdat we ernaar streven om afval en inefficiëntie in elk productiegebied volledig te elimineren.

Total Quality Management (TQM)

De principes van 'Total Quality Management' (TQM) worden toegepast op de volledige Camozzi organisatie. We streven ernaar om voortdurend de kwaliteit en prestaties te verbeteren en aan de verwachtingen van onze klanten te voldoen en deze te overtreffen. In wezen is TQM een 'management' methode die ons helpt om succes op lange termijn te garanderen.

TQM onderzoekt de kwaliteitsmaatregelen die door een bedrijf worden gebruikt zoals het beheer van ontwerp en ontwikkeling, kwaliteitscontrole en onderhoud, kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging.

TQM beschouwt uitgebreide kwaliteitsmaatregelen op alle niveaus en betrekt alle werknemers van het bedrijf.

Bij Camozzi nemen alle leden van onze organisatie actief deel aan het verbeteren van processen, producten en diensten, evenals aan de ontwikkeling van het bedrijf.

LEAN PHILOSOPHY

Alle bedrijven van het Camozzi Concern, ongeacht de sector  waarin zij werkzaam zijn, adopteren dezelfde 'Lean Philosophy' voor het beheer van processen en activiteiten. Dit concetpt staat centraal in veel meer dan alleen de productieomgeving.

Elke activiteit en elk proces binnen het bedrijf heeft hetzelfde doel: efficiëntie verhogen en verspilling verminderen.

Bij Camozzi wordt dit bereikt door empowerment van de medewerkers op alle niveaus. Elke werknemer kan de productiecyclus monitoren en stoppen als een storing optreedt, wat betekent dat onmiddellijk corrigerende maatregelen kunnen worden genomen en de foutberichten worden in realtime weergegeven-time op het gecentraliseerde besturingssysteem. De hoogste kwaliteitsnormen worden hierdoor gehandhaafd.

Bovendien, gebruikt Camozzi 'Just in time' technieken, waarbij elk proces alleen produceert wat nodig is voor het volgende proces, precies wanneer het nodig is en nauwgezet in de juiste hoeveelheden, wat resulteert in een aanzienlijke vermindering van inefficiënte voorraden en onnodige opslagkosten.

Supply Chain Management (SCM)

Stel u voor dat u uw bedrijf kunt beheren met een betrouwbare en stipte partner, die snel kan reageren op uw dringende behoeften en uw operationele vereisten met succes kan ondersteunen. Bij Camozzi zijn we ervan overtuigd dat Supply Chain Management (SCM) centraal staat in het leveren van uitstekende service en het creëren van meerwaarde voor klanten. We streven ernaar de klantervaring te optimaliseren doorh via onze logistieke keten, van het inkomend aanbod tot en met het distributiebeheer, uitmuntendheid te stimuleren.

De tijdige afhandeling van orders waarborgt dat uw klanten op het juiste moment en in de juiste hoeveelheden de juiste producten ontvangen, zonder afbreuk te doen aan kwaliteit, concordantie of prijs - het principe van de '7 rechten'.

Door ons streven naar voortdurende verbetering bereiken wij volledige klanttevredenheid, we voldoen aan en overtreffen de serviceverwachtingen, zelfs bij economische en marktonzekerheid en in een steeds complexer wordende en globale competitieve omgeving.

We erkennen de voordelen van het gebruik van gespecialiseerde leveranciers in een omgeving waar toeleveringsketens steeds complexer worden. We moeten in onze hele onderneming verbeteringen doorvoeren en niet alleen op niveau van afzonderlijke bedrijven.

Mechatronic Application Research Center
Certificeringen
Ecoefficiency