Privacy Policy

Camozzi Automation B.V.

 

de Vijf Boeken 1A

2911 Nieuwerkerk aan den IJssel

Netherlands

 

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens op grond van art. 13-14 van de Verordening EU 2016/679

 

Belanghebbenden: surfers op website.

 

Camozzi Automation B.V., deelt u, In de hoedanigheid van houder voor het verwerken van uw persoonsgegevens, op grond van de Verordening EU 2016/679, hierna 'GDPR” genoemd, bij deze mede dat de genoemde verordening voorziet in de bescherming van de betrokkenen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en dat een dergelijke verwerking zal worden gebaseerd op de beginselen van correctheid, rechtmatigheid, transparantie en bescherming van uw privacy en uw rechten.

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de bovenstaande norm en de privacyverplichtingen die daarin staan genoemd.

 

Doelstelling van de verwerking: uw gegevens worden met name verwerkt voor de doelstellingen in verband met het voldoen aan de wettelijke of contractuele verplichtingen:

 

 • Bij technische en functionele toegang tot de website worden er geen gegevens bewaard nadat u uw browser sluit;
 • Geavanceerde navigatiedoeleinden of aangepast beheer van de inhoud;
 • Voor statistieken en analyse van de navigatie en de gebruikers

Het verwerken van de functionele gegevens voor het afwikkelen van deze verplichtingen is nodig voor een ​​correct beheer van de arbeidsverhouding en het leveren ervan is verplicht voor het uitvoeren van de bovengenoemde doeleinden. De houder maakt ook bekend dat het niet melden of verkeerd melden van een van de verplichte gegevens er toe kan leiden dat de houder de gepastheid van het verwerken niet kan garanderen.

Voor de aangegeven verwerking kan de houder op de hoogte komen van bijzondere categorieën van persoonsgegevens en in detail: Logbestand van Internetnavigatie. Het verwerken van persoonsgegevens voor deze specifieke categorieën wordt gedaan met inachtneming van artikel 9 van het GDPR.

Manier van verwerken. Uw persoonsgegevens kunnen als volgt worden verwerkt:

 

 • door middel van computers, met behulp van softwaresystemen die worden beheerd door derden.

 

Elke verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wijze die staat beschreven in de artikelen 6, 32 van het GDPR en door middel van het treffen van de passende voorgeschreven beveiligingsmaatregelen.

 

Bekendmaking: uw gegevens worden uitsluitend bekendgemaakt aan bekwame personen, die naar behoren zijn benoemd voor het verrichten van de diensten die noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de arbeidsverhoudinng, met gegarandeerde bescherming van de rechten van  de betrokken persoon.

Uw gegevens worden alleen verwerkt door personeel dat door de houder uitdrukkelijk bevoegd is verklaard en in het bijzonder door de volgende categorieën werknemers:

 • Programmeurs en analisten;
 • Office WEB en multimedia.

Uw gegevens kunnen worden bekendgemaakt aan naar behoren aangewezen derden, die verantwoordelijk zijn voor het verwerken, met name:

 • Google AdWords: Advertentieservice, Reclamedoeleinden, Analyse/Meting, Aanpassen van de inhoud, Optimalisatie;
 • Google Analytics: Reclamedoeleinden, Analyse/Meting, Optimalisatie

Verspreiding: Uw persoonsgegevens zullen op geen enkele manier worden bekendgemaakt.

 

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden overgedragen, beperkt tot de hierboven beschreven doeleinden, in de volgende staten:

 

 

 

 • EU-landen:
 • Verenigde Staten.

Bewaartermijn. Houd er rekening mee dat, overeenkomstig de beginselen van rechtmatigheid, de beperking van het gebruiksdoel en de minimalisering van de gegevens, op grond van art. 5 van het GDPR, de bewaartermijn van uw persoonsgegevens is:

 • vastgesteld voor een periode die niet langer is dan het voltooien van de dienstverlening.

 

Cookiesbeheer: als u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van cookies kunt u altijd ingrijpen om instellen en lezen te voorkomen, bijvoorbeeld door het aanpassen van de privacy-instellingen in uw browser, om bepaalde typen te blokkeren.

Aangezien elke browser - en vaak verschillende versies van dezelfde browser - ook aanzienlijk van elkaar verschillen, als u verkiest te handelen onafhankelijk van elkaar met behulp van uw browservoorkeuren vindt u gedetailleerde informatie over de stappen die nodig zijn in de leidraad van uw browser. Voor een overzicht van de mogelijkheden tot actie voor de meest gangbare browsers kunt u gaan naar de website www.cookiepedia.co.uk.

Ook kunt u bij reclamebedrijven opgeven dat u geen reclame wilt ontvangen, indien gewenst. Dit verhindert niet het instellen van cookies, maar stopt het gebruik en verzamelen van bepaalde gegevens door deze bedrijven.

 

Essentiële cookies

Essentiële cookies helpen ons ervoor te zorgen dat onze website gebruiksvriendelijker is door basisfuncties zoals paginanavigatie, gebruikerstaalvoorkeuren, gebruikersherkenning en toegang tot de beveiligde gedeelten van onze website mogelijk te maken. De website kan niet goed functioneren zonder deze cookies.

Cookies Domain Domain Valid to
has_js 1 .camozzi 1 Day
_gid GA1.2.537402304.153191... .camozzi 2 Days
_ga GA1.2.2041314123.15319... .camozzi 2 Years

 

 

Statistische cookies

Statistische cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze websites door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

 

Cookies Domain Domain Valid to
_ga GA1.2.2041314123.15319... .camozzi 2 Years

Ga voor meer informatie en de mogelijkheid tot afzeggen naar www.youronlinechoices.eu/.

 

Houder: Wettelijk gezien is de houder van het verwerken van de gegevens Camozzi Automation B.V - de Vijf Boeken 1A - 2911 Nieuwerkerk aan den IJssel - Netherlands in de persoon van haar wettelijke vertegenwoordiger pro tempore.

U hebt het recht om de houder te verzoeken om wissen (recht op vergetelheid), beperking, actualisering, correctie, overdraagbaarheid, bezwaar te maken tegen de behandeling van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, en ook kunt u in het algemeen alle rechten uitoefenen die staan voorgeschreven in art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 van het GDPR.

 

Verordening EU 2016/679: Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Rechten van de belanghebbende

 

 1. De belanghebbende heeft het recht om bevestiging van het bestaan ​​of niet te verkrijgen van hem betreffende persoonsgegevens, ook indien deze nog niet geregistreerd zijn, en op de verstrekking ervan in begrijpelijke vorm.
 2. De belanghebbende heeft het recht om indicaties te verkrijgen betreffende :

 

 1. de herkomst van de persoonsgegevens;
 2. het doel en de verwerkingsmodaliteit;;
 3. de logica die gebruikt is bij verwerking die is uitgevoerd met behulp van elektronische instrumenten;
 4. de identificatiegegevens van de houder, de verantwoordelijken en de vertegenwoordiger die is aangewezen krachtens artikel 5, lid 2;
 5. de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt of die ervan op de hoogte kunnen komen, in hun hoedanigheid van benoemde  vertegenwoordiger op het grondgebied, als verantwoordelijken of gerechtigde personen.

 

 

 1. De belanghebbende heeft het recht om te verkrijgen :

 

 1. actualisering, rectificatie of, wanneer ze daarin interesse hebben, de integratie van gegevens;
 2. de annulering, anonimiseren of blokkeren van de in strijd met de Wet verwerkte gegevens, met inbegrip van gegevens waarvan het behoud niet noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens verwerkt;
 3. certificering dat de werkzaamheden volgens lid a) en b) zijn gemeld, ook voor wat betreft hun inhoud, aan degenen aan wie de gegevens zijn doorgegeven of openbaar gemaakt, behalve wanneer deze naleving onmogelijk is of vraagt om inzet van middelen die duidelijk niet in verhouding staan tot het beschermde recht;
 4. de gegevensoverdraagbaarheid.

 

 1. De belanghebbende heeft het recht zich te verzetten, geheel of gedeeltelijk:

 

 1. voor legitieme redenen, tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, hoewel relevant voor de doeleinden van de verzameling;
 1. tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens ten behoeve van het verzenden van reclamemateriaal of directe verkoop of voor het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie.