Privacy Policy

Camozzi ApS

 

Metalvej 7F

4000 Roskilde

Denmark

Tlf. +45 46750202

Oplysninger om behandling af personoplysninger i henhold til art. 13-14 EU-forordning 2016/679

 

Berørte parter: brugere af internetsiden.

 

Camozzi ApS meddeler som dataansvarlig for dine personoplysninger i henhold til og som virkning af EU-forordning 2016/679, herefter benævnt GDPR, hermed, at ovennævnte lov indeholder bestemmelser om beskyttelse af registrerede i forbindelse med behandling af personoplysninger, og at denne behandling skal være baseret på principper om korrekthed, lovlighed, gennemsigtighed og beskyttelse af dit privatliv og dine rettigheder.

Dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovbestemmelserne i ovennævnte lov og de i henhold hertil fastsatte fortrolighedsforpligtelser.

 

Formål med behandling: dine oplysninger bliver navnlig behandlet til følgende formål i forbindelse med opfyldelse af ​​forpligtelser vedrørende lovmæssige eller kontraktlige krav:

teknisk og funktionel adgang til websiden, der opbevares ingen data efter lukning af browseren; avancerede browsingformål eller personlig indholdshåndtering;

statistisk vurdering og analyse af browsing og af brugerne.

 

Behandling af funktionelle oplysninger til opfyldelse af disse forpligtelser er nødvendig for at kunne forvalte forholdet på korrekt facon, og forvaltningen af oplysninger er obligatorisk for at kunne gennemføre ovennævnte formål. Den dataansvarlige oplyser også, at enhver ikke-kommunikation eller ukorrekt kommunikation af en af ​​de obligatoriske oplysninger kan medføre, at datakontrolløren ikke kan garantere rigtigheden af selve behandlingen.

I forbindelse med den angivne behandling kan dataansvarlige få kendskab til bestemte kategorier af personoplysninger og mere præcist: Internet browsing logfil. Behandlingen af personoplysninger indenfor disse særlige kategorier udføres i overensstemmelse med art. 9 i GDPR.

Behandlingsmodalitet. Dine personoplysninger kan behandles på følgende måder:

ved hjælp af elektroniske regnemaskiner, der bruger softwaresystemer styret af tredjeparter.

 

Al behandling udføres i overensstemmelse med metoderne i artiklerne 6, 32 i GDPR og gennem vedtagelse af passende sikkerhedsforanstaltninger.

 

Kommunikation: dine oplysninger vil udelukkende blive meddelt til kompetente og behørigt udvalgte personer til udførelse af de tjenester, der er nødvendige for en korrekt forvaltning af forholdet, med en garanti for beskyttelse af den berørte parts rettigheder.

Dine oplysninger behandles kun af personale, der udtrykkeligt er godkendt af den dataansvarlige og især af følgende medarbejderkategorier:

programmatører og analytikere; WEB-kontor og Multimedia.

 

Dine oplysninger kan formidles til tredjeparter, der er behørigt udnævnt til registeransvarlige, især til:

Google AdWords: Reklame, reklamemålgruppe, Analyse/Måling, Indholdskonfiguration, Optimering; Google Analytics: Reklamemålgruppe, Anlyse/Måling, Optimering.

 

Spredning: Dine personoplysninger vil ikke blive videreformidlet på nogen måde.

 

Dine personoplysninger kan desuden blive overført, begrænset til ovennævnte formål i følgende stater:

 

EU-lande;

USA.

 

Opbevaringsperiode. Bemærk venligst, at i overensstemmelse med lovlighedsprincippet, formålsbegrænsning og dataminimering i henhold til art. 5 i GDPR er opbevaringsperioden for dine personoplysninger:

etableret for en periode, der ikke overstiger udførelsen af tjenesteydelserne.

Forvaltning af cookie: Hvis du er i tvivl eller bekymret for brugen af ​​cookies, kan du altid forhindre indstillingen og læsning ved for eksempel at ændre indstillingerne om privacy i din browser for at bloker visse typer.

Da alle browsere - og ofte forskellige versioner af den samme browser - adskiller sig også væsentligt fra hinanden, kan du, hvis du foretrækker at handle uafhængigt via dine browserindstillinger, finde detaljerede oplysninger om den procedure, der kræves i browserguiden. For en oversigt over de mest almindelige browsertilstande, besøg adressen www.cookiepedia.co.uk.

Annonceringsselskaber giver dig også mulighed for at fravælge modtagelse af målrettede annoncer, hvis det ønskes. Dette forhindrer ikke indstilling af cookies, men afbryder disse selskabers brug og indsamling af ​​nogle oplysninger.

 

Væsentlige Cookies

Væsentlige cookies hjælper os med at sikre, at vores hjemmeside er mere brugervenlig, ved at aktivere grundlæggende funktioner som sidenavigation, brugersprog, brugergenkendelse og adgang til de sikre områder på vores hjemmeside. Hjemmesiden kan ikke fungere korrekt uden disse cookies.

Cookies Domain Domain Valid to
has_js 1 .camozzi 1 Day
_gid GA1.2.537402304.153191... .camozzi 2 Days
_ga GA1.2.2041314123.15319... .camozzi 2 Years

 

 

Statistiske Cookies

Statistiske cookies hjælper os med at forstå, hvordan besøgende interagerer med vores hjemmesider ved at indsamle og rapportere information anonymt.

 

Cookies Domain Domain Valid to
_ga GA1.2.2041314123.15319... .camozzi 2 Years

For mere information og mulighed for afkald, besøg adressen www.youronlinechoices.eu/.

 

Dataansvarlig: den dataansvarlige er i henhold til loven Camozzi ApS - Metalvej 7F - 4000 Roskilde – Denmark Tlf. +45 46750202 via dennes juridiske repræsentant.

Du har hos den dataansvarlige ret til sletning (ret til at blive glemt), begrænsning, opdatering, berigtigelse, portabilitet og at gøre indsigelser mod behandling af personoplysninger vedrørende dig såvel som generelt at udøve alle de rettigheder, der stilles til rådighed i artiklerne 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 og 22 i GDPR.

 

 

EU-forordning 2016/679: Artiklerne 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Den registreredes rettigheder

 

 1. Den registrerede har ret til at få bekræftet, hvorvidt der er personlige data vedrørende ham/hende eller ej, også selvom de endnu ikke er registrerede, og til at modtage dem i forståelig form.
 2. Den registrerede har ret til at få anvisninger:

 

 1. om personoplysningernes oprindelse;
 2. om formål og behandlingsmodalitet;
 3. om logikken anvendt i tilfælde af behandling udført ved hjælp af elektroniske instrumenter;
 4. om den dataansvarliges, ledernes og udpegede repræsentants Id-oplysninger i henhold til artikel 5, stykke 2;
 5. om de personer eller kategorier af personer, hvortil personoplysningerne kan meddeles, eller som kan få kendskab til oplysningerne i rollen som udpeget repræsentant for staten, forvaltningsorganet eller eksperter.

 

 1. Den registrerede har ret til at få:

 

 1. opdateret, berigtiget eller når det har interesse, integreret oplysningerne;
 2. sletning, omdannelse til anonym form eller blokering af oplysninger behandlet ulovligt, herunder oplysninger, hvis opbevaring er unødvendig til de formål, hvortil dataene blev indsamlet eller efterfølgende behandlet;
 3. erklæring om, at de i litra a) og b) omhandlede operationer og deres indhold, er blevet kommunikeret til de personer, hvortil dataene er blevet formidlet eller overført, undtagen i det tilfælde, hvor dette er umuligt eller indebærer brug af midler, der tydeligvis er uforholdsmæssige i forhold til den beskyttede rettighed;
 4. dataportabilitet.

 

 1. Den registrerede har ret til at gøre indsigelser helt eller delvist:

 

 1. af legitime grunde mod behandling af personoplysninger, der vedrørende ham/hende, selv om de er relevante for formålet med indsamlingen;
 2. mod behandling af personoplysninger, der vedrørende ham/hende med henblik på at sende reklame eller direkte salgsmateriale eller til markedsundersøgelser eller kommerciel kommunikation.