Legal

ANSVARSFRASKRIVELSE

1. Web-indhold

Camozzi ApS- i det følgende benævnt "Camozzi" - garanterer ikke at oplysningerne heri, herunder oplysninger vedrørende varer, er opdaterede, korrekte, fuldstændige og relevante. Camozzi påtager sig intet ansvar for materielle eller immaterielle skader, der opstår som følge af brug af eller manglende brug af oplysningerne heri, eller ved anvendelse af urigtige eller ufuldstændige oplysninger, medmindre der er bevis for grov uagtsomhed eller forsømmelighed fra Camozzis side. Indholdet indebærer ikke nogen forpligtelser og er ikke bindende. Camozzi forbeholder sig udtrykkeligt ret til at ændre, opdatere eller slette delvise eller hele dele af websitet uden varsel, og til at suspendere offentliggørelsen enten midlertidigt eller permanent.

2. Ansvarsfraskrivelsens juridiske gyldighed

Ansvarsfraskrivelsen skal være en integreret del af vores webindhold relateret til denne side. Såfremt dele af teksten eller enkelte formuleringer i nærværende bekendtgørelse helt eller delvist ikke er i overensstemmelse med eller svarer til gældende lov, skal det ikke berøre den resterende del af dette dokument, herunder indholdet og gyldigheden.

COPYRIGHT

Dette website ejes udelukkende af Camozzi. Alle heri indeholdte data og oplysninger (herunder, men ikke begrænset til, billeder, fotografier, tegninger, varemærker og ikoner) er underlagt nationale og internationale bestemmelser om beskyttelse af intellektuel ejendomsret. Indholdet på dette website må ikke kopieres, ændres, behandles, overføres eller distribueres, end ikke delvist, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Camozzi. Enhver uautoriseret brug vil blive genstand for retsforfølgning.