Innovation drivers

 

  • ​ETTEVÕTTE PROTSESSIDE DIGITALISEERIMINE
  • KAUGJUHTIMIS- JA TOOTMISPROTSESSIDE SÜSTEEMIDE INTEGREERIMINE KOOSKÕLAS INDUSTRY
  • 4.0 PÕHIMÕTETEGA
  • KOGUKULUSID OPTIMEERIVATE LAHENDUSTE VÄLJATÖÖTAMINE
  • ENERGIATÕHUSUS
  • KOMPONENTIDE OMAVAHELINE SIDUMINE
  • PIDEV TOOTEARENDUS KASUTAJATE TAGASISIDE PÕHJAL
INTEGREERITUD PROTSESSIJUHTIMINE

Camozzi väärtuspakkumine on aja jooksul arenenud tänu tööstuseharu juhtivate pädevuste integreerimisele uusimate ja arenenumate tehnoloogiatega. Meie uuendusi juhtivad algatused juhinduvad uute toodete juurutamisest ja nende turule toomiseks vajalike protsesside ja tegevuste väljatöötamisest.

Kontserni tegevuses on kesksel kohal uuendussüsteem „Camozzi Innovation System”, mis toetub „Total Quality Management” (TQM ehk täieliku kvaliteedijuhtimise), „Lean Production Systems” (LPS ehk kulusäästlike tootmissüsteemide) ja „Supply Chain Management” (SCM ehk tarneahela juhtimise) meetoditele.

Need meetodid on aidanud kaasa 10-aastasele pidevale täiustamisele, mille eesmärk on täielikult kõrvaldada jäätmed ja ebaefektiivsus igas tootmispiirkonnas.

TÄIELIK KVALITEEDIJUHTIMINE (TQM)

Täieliku kvaliteedijuhtimise põhimõtteid kohaldatakse kogu Camozzi organisatsioonis. Klientide ootuste rahuldamiseks ja ületamiseks oleme pühendunud pidevale kvaliteedi ja jõudluse parandamisele. Põhimõtteliselt on tegemist juhtimismeetodiga, mis aitab tagada pikaajalise edu.

Täieliku kvaliteedijuhtimise abil analüüsitakse ettevõttes kasutatavaid üldisi kvaliteedimeetmeid, sh projekteerimise ja arendamise juhtimist, kvaliteedikontrolli ja hooldust ning kvaliteedi parandamist ja tagamist.

Meetodiga vaadeldakse kvaliteedimeetmeid tervikuna kõigil tasanditel ja see hõlmab ettevõtte kõiki töötajaid.

Camozzi protsesside, toodete ja teenuste täiustamises ning ettevõttekultuuris osalevad organisatsiooni kõik liikmed.

KULUSÄÄSTLIK LÄHENEMINE

Kõik Camozzi kontserni ettevõtted, sõltumata sektorist, milles need tegutsevad, rakendavad oma protsesside ja tegevuste juhtimises ühesugust kulusäästlikku lähenemist. Kontseptsioon on oluline palju laiemalt, kui vaid tootmiskeskkonnas.

Kõik ettevõtte tegevused ja protsessid toimuvad samal eesmärgil: parandada tõhusust ja vähendada jäätmeid.

Camozzis saavutatakse see peamiselt iga taseme töötajate mõjuvõimu suurendamisega. Igal töötajal on võimalik tootmistsüklit jälgida ja see tootmisvea tekkimise korral peatada, mis tähendab seda, et parandusmeetmeid on võimalik rakendada kohe ning ka veateated ilmuvad tsentraliseeritud juhtimissüsteemis  nähtavale reaalajas. Kõik see tagab kõrgeimate kvaliteedistandardite säilimise.

Lisaks kasutatakse Camozzis n.n. õigeaegsuse tehnikat, kus iga protsess toodab ainult seda, mis on vajalik järgmises protsessis ning täpselt vajalikus koguses ja ainult õigeks ajaks, mille tulemuseks on ebatõhusate vahepuhvrite ja ladustamiskulude märkimisväärne vähenemine.

TARNEAHELA JUHTIMINE (SCM)

Kujutage ette, et saate juhtida oma äri, tuginedes usaldusväärsele ja täpsele partnerile, kes suudab reageerida kiirelt teie kiireloomulistele vajadustele ja toetada edukalt teie operatiivnõudeid. Meie siin Camozzis usume, et tarneahela juhtimine on suurepärase teenuse pakkumisel ja klientidele väärtuse loomisel keskse tähtsusega. Meie eesmärgiks on optimeerida kliendikogemus, säilitades kogu logistikaahelas kõrgeimat kvaliteeti ‒ alates sissetulevast tarnest kuni jaotamise korraldamiseni.

Tellimuste õigeaegne täitmine tagab, et meie kliendid saavad õiged tooted kätte õigel ajal ja õigetes kogustes, ohustamata seejuures kvaliteeti, nõuetelevastavust ega hinda ‒ „7 õiguse” printsiip.

Meie pühendumine pidevale täiustamisele tagab täieliku kliendirahulolu, teenust puudutavate ootuste täitmise ja ületamise ka ebakindla majanduse ja turu tingimustes ning üha keerulisemas globaalse konkurentsi keskkonnas.

Mõistame, et spetsialiseerunud tarnijatest kasu saamiseks tuleb keskkonnas, kus tarneahelad on üha keerukamad, teha täiustusi kogu ettevõttes ja mitte ainult üksikute tehaste tasandil.

Mechatronic Application Research Center
Certifications
Ecoefficiency