Privacy Policy

Camozzi Automation OÜ

Osmussaare 8

13811 Tallinn

Eesti

 

 

Andmed isikuandmete töötlemise kohta vastavalt ELi määruse 2016/679 artiklitele 13-14

 

Sidusrühm: veebisaidi kasutajad.

 

Camozzi Automation OÜ kui teie isikuandmete töötleja vastavalt ELi määrusele 2016/679 (edaspidi "GDPR") teatab teile käesolevaga, et eelnimetatud seadus näeb ette andmesubjektide kaitset seoses isikuandmete töötlemisega; st selles rakendatakse õigsuse, seaduslikkuse, läbipaistvuse ja teie privaatsuse ning õiguste kaitse põhimõtteid.

Teie isikuandmeid töödeldakse vastavalt eespool nimetatud seaduse sätetele ning sellega ette nähtud konfidentsiaalsuskohustustele.

 

Töötlemise eesmärgid: teie andmeid töödeldakse eelkõige järgmistel eesmärkidel, mis on seotud seadusandlike või lepinguliste kohustuste täitmisega:

tehnilise ja funktsionaalse juurdepääsu korral saidile ei jäeta pärast brauseri sulgemist andmeid alles; täiustatud navigeerimine või kohandatud sisu haldamine;

navigeerimine ja kasutajate statistika ning analüüs.

 

Selliste kohustuste täitmiseks vajalike funktsionaalsete andmete töötlemine on vajalik kliendisuhte nõuetekohaseks haldamiseks ja nende andmine on kohustuslik ülaltoodud eesmärkide saavutamiseks. Andmekontroller teatab ühtlasi, et mistahes kohustusliku teabe puudulik või ebaõige teavitamine võib põhjustada andmekontrolleri võimetuse tagada nõuetekohast töötlemist.

Nimetatud töötlemise eesmärgil võib andmekontroller saada teada isikuandmete erikategooriatest ja täpsemalt: Interneti sirvimise logifailist. Nende erikategooriate isikuandmete töötlemine toimub vastavalt GDPRi 9. artiklile.

Töötlemismeetodid. Teie isikuandmeid võib töödelda järgmiselt:

kolmandate osapoolte tarkvarasüsteemide abil kasutatavate elektrooniliste kalkulaatoritega.

 

Iga töötlemine viiakse läbi vastavalt meetoditele, mis on sätestatud GDPRi artiklites 6, 32 ja võttes kasutusele asjakohased turvameetmed.

 

Teatamine: teie andmed edastatakse ainult pädevatele ja nõuetekohaselt määratud isikutele suhte nõuetekohaseks haldamiseks vajalike teenuste osutamiseks, tagades sidusrühma õiguste kaitse.

Teie andmeid töötlevad ainult isikud, kelle andmekontroller on selgesõnaliselt selleks volitanud, ja eelkõige järgmiste kategooriate töötajad:

programmeerijad ja analüütikud; veebi- ja multimeediumibüroo.

 

Teie andmeid võidakse edastada nõuetekohaselt andmetöötlejateks määratud kolmandatele isikutele, st eelkõige:

Google AdWords: reklaamiteenus, sihtreklaam, analüüs/mõõtmine, sisu kohandamine, optimeerimine;

Google Analytics: sihtleklaam, analüüs/mõõtmine, optimeerimine.

 

Levitamine: Teie isikuandmeid ei levitata mingil moel.

 

Teie isikuandmeid võib lisaks üle anda ülaltoodud eesmärkide piires järgmistes riikides:

 

ELi riigid:

Ameerika Ühendriigid.

 

Säilitusperiood. Teatame, et vastavalt andmete seaduslikkuse, kasutuseesmärkide piiramise ja minimiseerimise põhimõtetele GDPRi art. 5 järgi on teie isikuandmete säilitusperiood:

kehtestatud kuni osutatavate teenuste lõpuleviimiseni.

Küpsiste haldamine: kui teil on küpsiste kasutamise osas kahtlusi või muresid, võite alati sekkuda ja vältida nende seadistamist ja lugemist, näiteks muutes brauseri privaatsusseadeid, et blokeerida teatud tüüpi küpsised.

Kuna iga brauser ‒ ja sageli ka sama brauseri erinevad versioonid ‒ erinevad üksteisest märkimisväärselt ja kui soovite tegutseda brauseri eelistustest sõltumatult, leiate selleks vajalike toimingute kohta üksikasjalikku teavet oma brauseri juhendist. Kõige levinumate brauseritega tehtavate toimingute ülevaate saamiseks võite külastada aadressi www.cookiepedia.co.uk.

Lisaks lubavad reklaamifirmad teil soovi korral ka sihitud reklaamide saamisest loobuda. See ei takista küpsiste seadistamist, kuid katkestab osade andmete kasutamise ja kogumise nende ettevõtete poolt.

 

 

Olulised Küpsised

Olulised küpsised aitavad meil tagada, et meie veebisait on kasutajasõbralikum, võimaldades põhifunktsioone nagu lehe navigeerimine, kasutaja keeleeelistused, kasutaja ära tundmine ja juurdepääs meie veebisaidi turvalistele aladele. Veebisait ei saa ilma nende küpsisteta korralikult.

Cookies Domain Domain Valid to
has_js 1 .camozzi 1 Day
_gid GA1.2.537402304.153191... .camozzi 2 Days
_ga GA1.2.2041314123.15319... .camozzi 2 Years

 

 

Statistika Küpsised

Statistikat küpsised aitavad meil mõista kuidas külastajad kasutavad meie veebisaite läbi informatisiooni kogumise ja teabe anonüümselt edastasmise.

 

Cookies Domain Domain Valid to
_ga GA1.2.2041314123.15319... .camozzi 2 Years

Külastage lisateabe saamiseks ja tühistamiseks aadressi www.youronlinechoices.eu/.

 

Andmekontroller: andmekontroller vastavalt seadusele on Camozzi Automation OÜ - Osmussaare 8 - 13811 Tallinn

Estonia tema ajutise seadusliku esindaja isikus.

Teil on õigus taotleda andmekontrollerilt endasse puutuvate isikuandmete kustutamist (õigus olla unustatud), piiramist, ajakohastamist, parandamist, teisaldamist, töötlemise keelamist ning kasutada üldiselt kõiki õigusi, mis on ette nähtud GDPRi artiklites 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

 

ELi määrus 2016/679: Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Sidusrühma õigused

 

1.  Sidusrühmal on õigus saada kinnitust selle kohta, kas neid puudutavad isikuandmed on olemas või mitte, isegi kui neid pole veel registreeritud, ja nende edastamine peab toimuma arusaadaval kujul.

2.  Sidusrühmal on õigus saada teavet järgnevast:

 

a.    isikuandmete päritolu;

b.    töötlemise eesmärkidest ja meetoditest;

c.    loogikast, mida rakendatakse töötlemise korral elektrooniliste vahenditega;

d.    andmekontrolleri, vastutavate isikute ja määratud esindaja identifitseerimisandmed vastavalt artikli 5 lõikele 2;

e.    subjektid või subjektide kategooriad, kellele isikuandmeid võib edastada või kes võivad nendest teada saada riigi territooriumile määratud esindaja, juhi või vastutava isikuna.

 

3.  Sidusrühmal on õigus taotleda:

 

a.    andmete uuendamist, parandamist või soovi korral ka integreerimist;

b.    anonüümset tühistamist ja muutmist või ebaseaduslikult töödeldud andmete blokeerimist, sealhulgas andmed, mille säilitamine ei ole vajalik eesmärkideks, milleks andmeid koguti või hiljem töödeldi;

c.    kinnitust selle kohta, et punktides a) ja b) märgitud toimingutele ja nende sisule on juhitud nende tähelepanu, kellele andmed on edastatud või levitatud, v.a. juhul, kui see osutub võimatuks või toob kaasa kaitstud õigustega ilmselgelt ebaproportsionaalsete vahendite kasutamist;

d.    andmete teisaldatavust.

 

4.  Sidusrühmal on õigus osaliselt või täielikult keelduda järgnevast:

 

 

a.    teda puudutavate isikuandmete töötlemisest õigustatud põhjustel, isegi kui see toimub asjakohase kogumise eesmärgil;

teda puudutavate isikuandmete töötlemisest reklaami või otsemüügi materjalide saatmiseks või turu-uuringute või kommertsliku suhtlemise läbiviimiseks.