Transportation
Komponendid ja süsteemid auto- ning raudteetranspordi ja maastursõidukite sektoritele
Tehnoloogia ja pädevus lahenduste pakkumiseks transpordirakendustele

Transpordisektor kasvab pidevalt ning selles kasvab nõudlus üha keerukamate ja ainulaadsemate lahenduste järele.

See kasv põhjustab olulisi ühiskondlikke väljakutseid ‒ vajadust tõhusate, ohutute ja keskkonnasõbralike transpordisüsteemide järele.

Probleemid seoses energiavajaduse, kliimamuutuse ning liiklus-, õhu- ja mürasaaste suurenemisega avaldavad negatiivset mõju nii kohalikele kui ka ülemaailmsetele ökosüsteemidele. Tõhusamad avaliku ja eratranspordi lahendused on seetõttu üliolulised vajaliku pikaajalise jätkusuutlikkuse saavutamiseks.

Meie ees seisvaid sotsiaalseid väljakutseid saab lahendada vaid uuenduslike, tehnoloogiliste ja tõhusate lahenduste väljatöötamise abil, mis viivad miinimumini negatiivse mõju nii keskkonnale kui ka meile kõigile.

Camozzi loodud allüksus C_Transport, kus insenerid ja ettevõtte arendusjuhid töötavad koostöös kliendiga välja rakendusi, kus arvestatakse, et töötingimused on tihti seotud keskkondadega, mida iseloomustab äärmuslik rõhk või temperatuur, milles esinev väline stress võib mõjutada komponentide jõudlust.

BUSSID
Mugavus

Nõuetekohastele rahvusvahelistele standarditele vastavate osade ja süsteemide ohutus ja töökindlus tagab reisijatele ja juhtidele maksimaalse mugavuse.

MUUD MASINAD
Usaldusväärsus

Robustsed ja pikaealised eriprojektiga süsteemid ja komponendid:

  • Põllumajandusele
  • Pinnasetöödeks
  • Sõjaväele
MAASTURID JA AUTOD
Tehnoloogia

Kompaktse disainiga modulaarsed mehhatroonilised lahendused  ja komponendid pidurisüsteemidele ja pardarakendustele.

RAUDTEE
Kvaliteet

Mehhatroonikasüsteemide kvaliteet ja rongide pardal asuvate vedelikukäitlemise pneumaatiliste süsteemide garanteeritud tõhusus.

VEOAUTOD JA HAAGISED
Ohutus

Tõhusaks ja turvaliseks automatiseerimiseks mõeldud  integreeritud paneele ja süsteeme iseloomustavad töökindlus, funktsionaalsus ja lihtne hooldus.