MARC
Mehhatroonikarakenduste uurimiskeskus Mechatronic Application Research Center (MARC)

Camozzi kontserni eri osakondade (turunduse, tehnilise kontori, tootejuhtide) täielikus koostoimes on juurutatud uurimisprogramme, milles oleme töötanud välja ja määratlenud meie keskmise ja pikaajalise tehnoloogilise arengu sihtmärgid, mis on omakorda muudetud struktureeritud ja üksikasjalikult planeeritud projektideks.

MARC on meie ühenduslüli avalike ja erasektori uurimisinstituutidega: keskus teeb oma eesmärkide täitmiseks tihedat koostööd parimate ülikoolide ja riiklike ning rahvusvaheliste uurimiskeskustega, järgides eri osakondade ning Itaalia ja Euroopa organisatsioonide tegevust ja edastades saadud kogemused kogu kontsernile.

Camozzi kontserni edu saladuseks on innovatsioonivõime, st uuenduslike ideede muutmine turuväärtusega toodeteks ja teenusteks: selle oskusteabe ja konkurentsieelise kaitsmiseks võltsimise ja kuritarvitamise eest tuleb meie avastusi siiski ka seaduslikult kaitsta. MARC toetabki kontserni ettevõtteid selles protsessis alates kaasaegseima analüüsi varajastest etappidest ja patenditaotluste tehnilisest juhtimisest kuni juba väljastatud patentide haldamiseni.

TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS
Mehhatroonikarakenduste uurimiskeskus MARC on Camozzi kontserni strateegiline osakond, mis haldab ja edendab eri ettevõtete teadusuuringuid ja uuendustegevust. MARC analüüsib uusi tehnoloogiaid ja ettevõtlusvõimalusi, mida on võimalik rakendada kontserni sihttööstustes. See jälgib tehnoloogiad ning teeb tuvastatud võimaluste põhjal esialgse tehnilise/majandusliku hinnangu.
KOORDINEERITUD UUENDUSED
Keskmiste ja pikaajaliste tehniliste arengueesmärkide määratlemise põhjal luuakse struktureeritud ja detailselt planeeritud projektid
STRUKTUREERITUD UURINGUD
Ettevõte teeb tihedat koostööd juhtivate ülikoolide ning paljude riiklike ja rahvusvaheliste uurimiskeskustega, mille tulemusel saadud teadmised edastatakse kogu kontsernile.
PAREMAD TULEMUSED
Edu saladuseks on innovatsioonivõime, st uuenduslike ideede muutmine turuväärtusega toodeteks ja teenusteks. Samuti on protsessi oluliseks osaks selle oskusteabe säilitamine ja kaitsmine.