Legal

ÕIGUSLIK TEADAANNE / AUTORIÕIGUSED

VASTUTUSEST LOOBUMINE

1. Veebisisu

Camozzi Automation OÜ – (edaspidi "Camozzi") – ei taga, et käesolev teave, sealhulgas teave toodete kohta, on ajakohastatud, korrektne, täielik ja asjakohane. Camozzi ei vastuta materiaalse ega intellektuaalse kahju eest, mis tuleneb siin esitatud teabe kasutamisest või kasutamata jätmisest ega vale või mittetäieliku teabe kasutamisest, välja arvatud Camozzi tõestatud tahtliku üleastumise või hooletuse korral. Teave ei too kaasa mingeid kohustusi ning ei ole siduv. Camozzi jätab endale selgesõnaliselt õiguse muuta, värskendada või kustutada osaliselt või täielikult saidil olevat teavet sellest ette teatamata ning peatada selle avaldamine ajutiselt või püsivalt.

2. Vastutusest loobumise õiguslik kehtivus

Vastutusest loobumine on meie veebilehe sisu lahutamatu osa. Kui käesoleva teksti või selle üksikute lõikude mistahes sõnastus ei vasta täielikult või osaliselt kohaldatavatele seadustele, ei mõjuta see käesoleva dokumendi ülejäänud osi, sealhulgas sisu ega kehtivust.

AUTORIÕIGUSED

See veebisait kuulub eranditult Camozzile. Kõik käesolevas dokumendis sisalduvad andmed ja teave (sealhulgas, kuid mitte ainult, fotod, pildid, joonised, kaubamärgid, ikoonid) alluvad intellektuaalomandi kaitse riiklikele ja rahvusvahelistele eeskirjadele. Antud saidi sisu ei tohi ilma Camozzi kirjaliku nõusolekuta paljundada, muuta, töödelda, edastada ega levitada ei täielikult ega osaliselt. Mistahes lubamatu kasutamise korral esitatakse süüdistus.