MARC
Mechatronic Application Research Center

Forskningscenter for anvendt mekatronik På MARC (Mechatronic Application Research Center), forskningscenter for anvendt mekatronik, udvikles forskningsprogrammer i synergi med de andre afdelinger i Camozzi-koncernen (marketing, teknisk afdeling, produktmanagere). Forskningsprojekterne er rettet mod mål på mellemlang og lang sigt inden for teknolgisk udvikling. Mål, som efterfølgende overføres til strukturerede projekter med omhyggelig planlægning.

MARC er stedet, hvor offentlige og private forskningsinstitutioner mødes. MARC udøver sin mission i nært samarbejde med de vigtigste universiteter samt nationale og internationale forskningscentre ved at følge aktiviteterne på en række institutter, samt i italienske og europæiske organisationer, og overføre den erhvervede ekspertise til koncernen.

Hemmeligheden bag Camozzi-koncernens succes er dens evne til innovation, dvs. evne til at overføre innovative ideer til produkter og tjenesteydelser med høj markedsværdi. Men for at beskytte denne knowhow og konkurrencemæssige fordel mod forfalskning og misbrug, er det nødvendigt med en retlig beskyttelse af vores opfindelser. MARC støtter koncernens selskaber i denne proces: fra de tidlige trin med analyse af den aktuelle teknolgiske viden, teknisk styring af patentansøgninger og administration af allerede udstedte patenter.

Forskning og udvikling
MARC forskningscenter er den strategiske afdeling hos Camozzi-koncernen, som styrer og fremmer forsknings- og innovationsaktiviteterne i koncernens forskellige virksomheder. MARC analyserer nye teknologier og forretningsmuligheder, der kan indgå i koncernens målindustrier. Teknologier overvåges, og centeet udfører foreløbige tekniske og økonomiske vurderinger af de identificerede muligheder.
KOORDINERET INNOVATION
De fastlagte tekniske udviklingsmål på mellemlang og lang sigt videreudvikles i velstrukturerede og velplanlagte programmer.
STRUKTURERET FORSKNING
Centeret arbejder tæt sammen med førende universiteter samt mange nationale og internationale forskningscentre, hvor den erhvervede viden udveksles med koncernen.
BEDRE RESULTATER
Hemmeligheden bag succes er evnen til at innovere gennem transformation af innovative ideer til produkter og tjenesteydelser med høj værdsætning på markedet. En vigtig del af denne proces er også bevarelsen og beskyttelsen af denne knowhow.