Innovation drivers

 

  • DIGITALISERING AF KORPORATE PROCESSER
  • INTEGRATION AF SYSTEMER FOR FJERNMANAGEMENT OG KONTROL AF PRODUKTIONSPROCESSER I LINJE MED INDUSTRIEN 4.0 
  • UDVIKLING AF LØSNINGER, DER OPTIMERER ALLE OMKOSTNINGER TIL
  • EJEJERSKAB OG ENERGIEFFEKTIVITET
  • SAMMENKOBLING AF KOMPONENTER 
  • FORHOLDSREGLER TIL KONTINUERLIG PRODUKTUDVIKLING BASERET PÅ BRUGERFEEDBACK
Integrated Process Management

Camozzi's VALUE FOR MONEY har udviklet sig over tid gennem erfaring med at integrere industri-førende kompetencer med de nyeste og mest avancerede teknologier.Initiativerne, der driver vores innovationer, styres af forskning i nye produkter og udvikling af processer og aktiviteter, der er nødvendige for at bringe dem på markedet.

'Camozzi Innovation System' er centralt for, hvordan koncernen opererer, bygget på filosofier af 'Total Quality Management' (TQM), 'Lean Production Systems' (LPS) og 'Supply Chain Management' (SCM).

Disse filosofier har drevet 10 års løbende forbedring, da vi sigter efter at eliminere spild og ineffektivitet i alle produktionsområder.

TOTAL KVALITETSMANAGEMENT (TQM)

Principperne for 'Total Quality Management' (TQM) anvendes til hele Camozzi-organisationen.Vi er forpligtet til løbende at forbedre kvalitet og ydeevne, for at opfylde og overgå vores kunders forventninger.TQM er i sin helhed en 'management' tilgang, der hjælper med at sikre langsigtet succes.

TQM undersøger de overordnede kvalitetsforanstaltninger, der anvendes af et firma, herunder styring af design og udvikling, kvalitetskontrol og vedligeholdelse, kvalitetsforbedring og kvalitetssikring.

TQM tager hensyn til omfattende kvalitetsforanstaltninger på alle niveauer og involverer alle medarbejdere i selskabet.

Hos Camozzi deltager alle medlemmer af vores organisation aktivt i at forbedre processer, produkter og service samt virksomhedens kultur.

 

LEAN FILOSOFIEN

Uanset i hvilken sektor de  arbejder, bruger den samme 'Lean Philosophy' til management af  processer ogaktivitteter . Dette konceptet er kernen i meget mere end bare produktionsmiljøet.

Enhver aktivitet og proces på tværs af virksomheden har det samme mål: at øge effektiviteten og reducerespildet. Hos Camozzi opnås dette primært gennem selvstændiggørelse af personale på alle niveauer. 

Enhver medarbejder har mulighed for at overvåge og standse produktionscyklusen, hvis der opstår en fabrikationsfejl, hvilket betyder at øjeblikkelige afhjælpende foranstaltninger kan træffes, og fejlmeddelelser   vises  også i realtid på det centraliserede kontrolsystem.Alt dette sikrer, at højeste kvalitetsstandarder opretholdes.

Desuden  anvender Camozzi "Just in time" teknikker, hvorved hver proces kun køres, hvad der er nødvendigt for den næste proces, nøjagtigt når det er nødvendigt og i netop de nødvendige mængder, hvilket resulterer i en betydelig reduktion af ineffektive mellembuffere og unødvendige oplagringsomkostninger.

Supply Chain Management (SCM)

 Forestil dig at være i stand til at styre din forretning med sikkerhed hos en pålidelig og punktlig partner, som kan reagere hurtigt på dine presserende behov og med succes understøtte dine operationelle krav.På Camozzi mener vi, at Supply Chain Management (SCM) er centralt for levering af fremragende service og skabelse af værdi for kunderne. Vi tilstræber at optimere kundeoplevelsen ved at være fremragende dygtige igennem  vores logistikkæde, fra indgående forsyning til distributionshåndtering.

Øjeblikkelig opfyldelse af ordrer sikrer, at vores kunder får de rigtige produkter på det rette tidspunkt i de rigtige mængder uden at gå på kompromis med kvalitet, overensstemmelse eller pris - princippet om de 7 rettigheder.

Vores forpligtelse til løbende forbedringer sikrer, at vi leverer fuldstændig kundetilfredshed, imødekommer og overgår serviceforventninger selv under økonomiske og markedsmæssige usikkerhedsforhold og i et stadig mere komplekst og globalt konkurrencedygtigt miljø.

Vi erkender, at for at kunne høste fordelene ved at bruge specialleverandører i et miljø, hvor forsyningskæder bliver stadig mere komplekse, skal vi gennemføre forbedringer på tværs af hele vores virksomhed i stedet for kun på individuelt industrianlægs niveau.

Mechatronic Application Research Center
Certificeringer
Ecoefficiency