FOKUS PÅ BÆREDYGTIG UDVIKLING

Hos Camozzi har vi som mål at sikre mennesker øget livskvalitet i kraft af løbende forbedringer af vores indsats, ikke bare i økonomisk henseende, men i høj grad også hvad angår miljø, etik og social ansvarlighed.

Økonomi​: En bæredygtig økonomi er kendetegnet ved en retfærdig fordeling af goderne og ved, at ressourcerne ikke udnyttes hurtigere end den tid, det tager for naturen at forny dem, og det er nødvendigt at erkende, at velfungerende økosystemer og samfund er en forudsætning for rentabilitet.

Enviroment​: For os indebærer bæredygtighed, at vi har en målsætning om at bruge så få materialer og så lidt energi som muligt i forbindelse med fremstillingen af vores produkter samt at reducere forureningen mest muligt. Vores produkter kan samtidig hjælpe kunderne med at reducere ressource- og energiforbruget. I en miljømæssigt bæredygtig proces tages der hensyn til såvel produkters som produktionsprocessers miljøpåvirkning i hele livscyklussen, dvs. hele vejen "fra vugge til grav".

Social Ansvarlighed​: Social ansvarlighed er en meget vigtig faktor i bestræbelserne på at opnå en bæredygtig udvikling. Begrebet social ansvarlighed dækker over en virksomheds indsats for at sikre en positiv udvikling i samfundet ved at overholde en række klart definerede retningslinjer med hensyn til etik og socialt ansvar.

Fremtidig Teknologi
  Klimabeskyttelse Bæredygtig udvikling via innovation
  Produktion af vedvarende energi Mekatronik / Miniaturisering
  Effektiv energiudnyttelse Indlejrede systemer
  Miljøvenlig produktlivscyklus Alternative materialer

  Bæredygtig udvikling med klimabeskyttelse .Håndtering af problemet med klimaændringer bliver en vigtig succesfaktor i fremtiden, og forureningsniveauet gennem hele produktlivscyklussen er allerede nu afgørende for, hvorvidt det er muligt at opnå en konkurrencedygtig markedsposition.

  Solenergidrevet produktion. Energibehovet i vores primære produktionsanlæg dækkes for en stor dels vedkommende af et avanceret fotoelektromotorisk energisystem.

  Vertikal integration. Fremstillingen af vores produkter er baseret på princippet om vertikal integration kombineret med brug af lokale leverandører, hvilket sikrer korte transportveje.

  Energibesparelse
  Bæredygtig udvikling med fremtidig teknologi

  Eksempler på forskning og udvikling:

  • K8-serien af mikromagnetventiler
  • K8P-serien af mikroproportionaltrykregulatorer
  • F-serien af ultrakompakte letvægtsventiløer
  • LR-serien af proportionalventiler til flowregulering

  Allerede i dag er det muligt at opnå besparelser på op til 30 % takket være en kombination af følgende:

  • Effektive komponenter og systeminstallationer
  • Optimeret, automatiseret drift
  • Kontrol og vedligeholdelse