Vícetechnologický přístup společnosti Camozzi

Díky využití přístupu více technologií dokáže společnost Camozzi analyzovat každou jednotlivou aplikaci a vytvořit řešení díky výběru nevhodnější pneumatické, elektrické nebo proporcionální technologie.

Tato analýza vychází z nesrovnatelných zkušeností v oblasti specifikací produktů a technologií a pochopení funkčních charakteristik specifických aplikací.

PNEUMATIKA
Zkušenosti a spolehlivost

Možnost kombinovat vzájemně provázané ventily, hnací systémy a pneumatické komponenty s přesný řízením zaručeným regulací a proporcionálním ventily.

Rychlost a přesnost nastavení polohy, kterou nabízejí elektromechanické válce a osy, optimalizují každý pohyb s výkonem nezbytným pro každou specifickou aplikaci.

Tyto schopnosti jsou podstatou konkurenční výhody, kterou společnost Camozzi Automation svým zákazníkům nabízí.

PROPORCIONÁLNÍ
Kvalita a přesnost

Řešení společnosti Camozzi pro pohon a řízení různých typů kapalin zahrnuje lineární hnací systémy a upínací zařízení, ventily a elektomagnetické ventily, plus komponenty pro zpracování vzduchu, spojovací prvky a podtlakové systémy.

Průběžný výzkum a vývoj mechanických a elektronických řešení vedl k integraci snímačů a diagnostických systémů, které dokáží zpracovat informace o provozních parametrech systému.

ELEKTRONIKA
Rychlost a pružnost

Divize C_Electrics vyvájí řešení, která zahrnují elektromechanické válce a osy s pomocnými motory a hnacími systémy.

Díky komplexním škále příslušenství lze produkty divize C_Electrics spojovat do různých konfigurací, které uživatelům nabízí maximální flexibilitu.

Pro zjednodušení instalace a jednoduchost údržby vyvinula společnost Camozzi Qset.

Qset je mimořádně intuitivní a efektivní konfigurační software pro elektromechanické válce a osy, který dokáže identifikovat optimální řešení pro zákazníka na základě specifických požadavků aplikace z hlediska zatížení, rychlosti , a zrychlení.