MARC
Vývojové středisko mechatronických aplikací

Při plné spolupráci s ostatními odděleními v rámci skupiny Camozzi (marketingem, technickou kanceláří, produktovými manažery) jsou definovány vývojové programy, společným vytyčením středně a dlouho dobých cílů technologického vývoje, které jsou poté převedeny do dílčích vývojových projektů s podrobným plánováním.

MARC je prostředníkem mezi veřejností a soukromými výzkumnými institucemi: pro naplnění jejich cílů blízce spolupracují s hlavními univerzitami a národními i nadnárodními výzkumnými středisky. Sledují pokroky v projektech a sdílejí získané vědomosti a zkušenosti v rámci skupiny Camozzi.

Tajemstvím úspěchu Camozzi Group je schopnost inovovat, tedy převádět inovativní myšlenky do trhem ceněných produktů a služeb. Pro zachování tohoto know-how a konkurenční výhody je nezbytné právně chránit naše objevy proti padělání a zneužití. MARC podporuje společnosti ve skupině Camozzi Group v průběhu celého procesu, od raných stádii projektu (špičkovými analýzami), technickým vedením patentových přihlášek až po správu již udělených patentů.

VÝZKUM A VÝVOJ
Vývojové středisko mechatronických aplikací (Mechatronic Application Research Center - MARC) je strategickou divizí skupiny Camozzi Group, které spravuje a podporuje výzkumné a inovativní aktivity různých společnosti v rámci skupiny. MARC analyzuje nové technologie a obchodní příležitosti použitelné pro cílové odvětví skupiny. Technologie jsou monitorovány a vypracovávají jejich předběžné technické/ekonomické hodnocení na základě identifikovaných příležitostí.
KOORDINOVANÉ INOVACE
Definované středně a dlouho dobé cíle technického vývoje budou zpracovány do projektů se strukturovanými a detailními plány.
STRUKTUROVANÝ VÝVOJ
Úzkou spoluprací, s vedoucími univerzitami a národními i mezinárodními výzkumnými centry, získané znalosti a dovednosti jsou dále sdíleny ve skupině Camozzi.
LEPŠÍ VÝSLEDKY
Tajemství úspěchu je schopnost inovovat, převodem inovativních myšlenek do produktů a služeb ceněných trhem. Udržení a ochrana tohoto know-how je také důležitou součástí procesu.