HNACÍ MOTORY INOVACE

 

  • DIGITALIZACE FIREMNÍCH PROCESŮ
  • INTEGRACE SYSTÉMŮ PRO VZDÁLENÉ ŘÍZENÍ A KONTROLU VÝROBNÍCH PROCESŮ V SOULADU S PRINCIPY INDUSTRY 4.0
  • VÝVOJ ŘEŠENÍ, KTERÁ OPTIMALIZUJÍ CELKOVÉ NÁKLADY NA VLASTNICTVÍ
  • ENERGETICKÁ ÚSPORNOST
  • VZÁJEMNÉ PROPOJENÍ KOMPONENT
  • NEUSTÁLÝ VÝVOJ PRODUKTŮ NA ZÁKLADĚ ZPĚTNÉ VAZBY OD UŽIVATELŮ
INTEGROVANÉ ŘÍZENÍ PROCESU

Hodnota nabízená společnosti Camozzi se během doby rozvinula na základě zkušeností z oboru integrace-přední dovednosti s nejnovějšími a nejpokročilejšími technologiemi. Iniciativy, které jsou hnacími motory našich inovací, vycházejí z výzkumu nových produktů a procesů vývoje a činností nezbytných pro jejich uvedení na trh.

„Systém inovací Camozzi“ je základem fungování skupiny a vychází z filozofie „Řízení celkové kvality “ (TQM), „Výrobního systému Lean“ (LPS) a „Řízení dodavatelského řetězce“ (SCM).

Tyto filozofie byly výchozím bodem 10 let neustálého zlepšování v rámci našeho snažení o úplné vyloučení odpadů a neefektivity v každé výrobní oblasti.

ŘÍZENÍ CELKOVÉ KVALITY (TQM)

Principy „Řízení celkové kvality“ (TQM) jsou uplatňovány v rámci celé organizace Camozzi. Jsme odhodláni neustále zvyšovat kvalitu a výkon pro splnění a překonání očekávání našich zákazníků. V jádru stojí přístup řízení TQM, který pomáhá zajišťovat dlouhodobý úspěch.

TQM posuzuje celkové míry kvality používané společností, včetně řízení vypracování návrhu a vývoje, kontroly kvality a údržby, zvyšování kvality a zajištění jakosti.

TQM posuzuje komplexní míry kvality na všech úrovních a týká se všech zaměstnanci společnosti.

Ve společnosti Camozzi se všichni členové naší organizace aktivně podílejí na zlepšeování procesů, produktů a služeb, jakož i kultury společnosti.

FILOZOFIE LEAN

Všechny společnosti skupiny Camozzi bez ohledu na sektor, v němž působí, uplatňují „Filozofii Lean“ pro řízení procesů a aktivit. Tato koncepce je základem mnohem více než jen výrobního prostředí.

Každá aktivita a proces napříč společností mají stejný cíl: zvýšit efektivitu a omezit odpady.

Ve společnosti Camozzi se toho dosahuje primárně prostřednictvím zmocnění personálu na všech úrovních. Každý zaměstnanec má možnost monitorovat a zastavit výrobní cyklus v případě výskytu výrobních vad, což znamená možnost přijetí okamžitých nápravných opatření a zobrazení chybových hlášenív reálnémčase na centralizovaném řídicím systému. To vše zajišťuje zachování nejvyšších kvalitativních standardů.

Navíc společnost Camozzi využívá techniky „Just in time“, takže každý proces vytváří pouze to, co je nezbytné pro následující proces, přesně v okamžiku, kdy je to třeba a v přesně potřebném množství, což vede ke značnému snížení mezitímních zásob a nezbytných nákladů na skladování.

ŘÍZENÍ DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE (SCM)

Náš obraz partnera, který dokáže řídit vaše podnikání s jistotou spolehlivého a přesného partnera, nám umožňuje rychle reagovat na vaše naléhavé potřeby a úspěšně poskytovat podporu pro vaše provozní požadavky. Ve společnosti Camozzi se domníváme, že Řízení dodavatelského řetězce (SCM) je středobodem poskytování vynikajících služeb a vytváření hodnoty pro zákazníky. Snažíme se optimalizovat zkušenosti zákazníků podporou vynikajících výkonů prostřednictvím našeho logistického řetězce, počínaje vstupní dodávkou až po řízení distribuce.

Včasné plnění objedávek zajišťuje, že naši zákazníci získávají správné produkty ve správný čas, ve správném množství, bez ohrožení kvality, souladu nebo ceny - díky principu „7 práv“.

Naše odhodlání k neustálému zlepšování zabezpečuje, že zajišťujeme plnou spokojenost zákazníka, splnění a překročení očekávání v oblasti služeb a to i za podmínek hospodářské a tržní nejistoty a v neustále složitějším a globálně konkurenčním prostředí.

Uznáváme, že pro naplnění výhod využití speciálního dodavatele v prostředí, kde jsou dodavatelské řetězce čím dál složitější, musíme aplikovat zlepšení napříč celým podnikem spíše než pouze na některých jeho úrovních.

Mechatronic Application Research Center
Ekologické efektivnosti