BIOVĚDY
Řešení pro kapaliny v uplatnění v biovědách

Kromě svého portfolia pneumatických a elektrických komponent pro automatizaci společnost Camozzi vyvinula rovněž technologie kontroly kapalin.

Divize C_Fluid Control byla vytvořena v reakci na potřeby neustále komplexnějšího a inovačního trhu, jak v sektoru průmyslu, tak biověd.

Schopnost zkombinovat zkušenosti v oblasti vypracování návrhu a mechanického zpracování komponent pro hydromechaniku na základě zkušeností z oblasti s elektronikou a digitalizací, jakož i při výběru a obrábění kovových a polymerových materiálů, společně s dovednostmi CRC (Camozzi Research Centre - Výzkumného střediska Camozzi) v oblasti nejrozvinutějších technologií: díky tomu všemu je společnost Camozzi optimálním partnerem pro vývoj řešení s vysokou přidanou hodnotou.

Síť dceřiných společností a distributorů, kteří půdobí ve více než 70 tzemích, zaručuje dostupnost podpory v každé části světa.

BIOTECHNOLOGIE

Kombinace dynamických kapalinových komponent a technologicky rozvinutých vybavení umožňuje společnosti Camozzi vyvíjet přizpůsobená řešení pro výrobce analytických a diagnostických zařízení.

 • Klinická diagnostika
 • Molekulární diagnostika
 • Klinická chemie
 • Hematologie
 • Elektroforéza
 • Imunologie
 • Detekce patogenů
 • Rozbor prvků
 • Molekulární analýza
 • Separační analýza
 • Kapalinová chromatografie
 • Plynová chromatografie
 • Zjišťování drog
 • Průtoková cytometrie
 • Syntéza DNA/RNA
 • Mikrobiologické vybavení
ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Naše vlastní interní laboratoře, vybavené nejmodernějšími zařízeními pro provádění aplikačních testů, jakož i specifických testů vyžadovaných zákazníky, nám umožňují produkovat komponenty, které splňují ty nejnáročnější požadavky biověd z hlediska kompatibility materiálů a speciální legislativy.

 • Zubařské vybavení
 • Anestezie
 • Dýchací přístroje
 • Inkubátory
 • Zařízení pro dialýzu
 • Nemocniční sterilizační zařízení
 • Podtlaková terapie
 • Tlaková terapie
 • Oftalmologie
 • Kyslíková terapie
 • Koncentrátory kyslíku
 • Měření tlaku
 • Chirurgické vybavení
 • Dávkování a podávání
 • Infuzní vybavení
 • Nouzová dýchací zařízení
 • Zjišťování kyslíku a zdravotnických plynů