Transportation
Komponenty a systém pro oblast silniční, železniční a mimosilniční obory
Technologie a zkušenosti pro dodávku řešení pro uplatnění v přepravě

Obor přepravy se neustále rozvíjí, s poptávkou po řešením, které jsou neustále komplikovanější a jedinečné.

Tento růst představuje výrazné sociální výzvy – vytvoření přepravních systémů, které jsou efektivní, bezpečné a ekologické.

Problémysouvisející s poptávkou po energiích, klimatickými změnami a růstem dopravy, znečištěním vzduchu a zvukovým znečištěním mají negativní dopady na místní a globální ekosystémy. Efektivnější řešení veřejné a soukromé dopravy jsou proto klíčem k dosažení potřebné dlouhodobé-udržitelnosti.

Sociální výzvy, kterým čelíme, lze řešit buď vývojem inovačních, technologických a efektivních řešení, která minimalizují veškeré negativní dopady, jako na životní prostředí, tak následně na nás všechny, jako jednotlivce.

Společnost Camozzi založila vlastní interní oddělení C_Transport, ve kterém projektanti a manažeři obchodního vývoje spolupracují se zákazníky na vypracování studií aplikací, přičemž pracovní podmínky jsou často spojeny s prostředími, která jsou typická extrémními tlaky či teplotami, u nichž může mít vnější namáhání dopad na výkon komponenty.

AUTOBUSY
Pohodlí

Bezpečnost a spolehlivost komponent a systémů, které splňují povinné mezinárodní normy a zajišťují maximální pohodlí pro cestující a řidiče.

MIMO DÁLNICE
Spolehlivost

Robustnost a dlouhá životnost speciálně navržených systémů a  komponent pro:

  • Zemědělství
  • Přesuny půdy
  • Obrana
MIMO-SILNICE A VOZIDLA
Technologie

Modulární mechanická a elektronická řešení s kompaktním návrhem a komponenty pro brzdové systémy a palubní aplikace.

ŽELEZNICE
Kvalita

Kvalita mechanických a elektronických systémů ve spojení se zaručenou účinností pneumatických systémů pro ovládání kapalin na palubě.

TAHAČE A PŘÍVĚSY
Bezpečnost

Spolehlivost, funkčnost a jednoduchá údržba charakterizují integrované panely a systémy pro účinnou a bezpečnou automatizaci.