ŘEŠENÍ BALENÍ
Komponenty a integrované systémy pro uplatnění v oboru balení
POKROČILÁ ŘEŠENÍ PRO AUTOMATIZACI V OBLASTI POTRAVINÁŘSTVÍ A BALENÍ

Požadavky oborů zpracování potravin a balení se rychle vyvíjení a zákazníci od svých strojních zařízení požadují neustále vyšší míru přizpůsobení, účinnosti a flexibility.

Společnost Camozzi na tyto požadavky zareagovala vytvořením C_Packaging – specializované divize, které spojuje projektanty a manažery obchodního vývoje, kteří spolupracují se zákazníky na vytvoření pokročilých řešení, která budou optimalizovat veškeré aspekty provozního života strojního zařízení.

Díky více než 50 let zkušeností a schopnosti nabízet pokročilé technologie ovládání a kontroly kapaliny má společnost Camozzi jedinečnou pozici, aby svým zákazníkům mohla nabízet  řešení, která posílí efektivitu a účinnost jejich automatizačních systémů.

TECHNOLOGIE KONTROLY A ŘÍZENÍ PRO KAŽDÝ KROK VÝROBNÍHO PROCESU.

Každá operace na balicí lince má různé požadavky, které jsou nejlépe splněny díky specifickému přístupu k technologiím, ať již pneumatickým nebo elektrickým či jejich spojení. 

Pneumatické technologie jsou široce využívány u balicích strojních zařízení, neboť jsou obvykle čistší, lehčí, spolehlivější a kompaktnější ve srovnání s jakýmikoli jinými hnacími technologiemi. Elektromechanické hnací prvky doplňují pneumatické hnací prvky, neboť zajišťují lepší kontroly nad polohou osy, její rychlostí a zrychlením. Škála standardních produktů společnosti Camozzi zahrnuje efektivní, spolehlivá a účinná řešení, která mohou fungovat v komplexních podmínkách prostředí.

Společnost Camozzi dokáže dodávat komplexnější, inteligentní a přizpůsobené systémy, které dokáží zvýšit produktivitu a omezit jako dobu nastavení a čas cyklu strojního zařízení automatizace.

PROCES A PRIMÁRNÍ BALENÍ
 • PRIMÁRNÍ BALENÍ
 • PLNICÍ A DÁVKOVACÍ ZAŘÍZENÍ
 • FFS
 • ČISTICÍ STROJE
SEKUNDÁRNÍ BALENÍ
 • SESTAVOVACÍ STROJE KARTONŮ
 • BALICÍ STROJE
 • TĚSNICÍ STROJE
 • ŠTÍTKOVACÍ STROJE
TERCIÁRNÍ BALENÍ
 • BALICÍ STROJE
 • PALETOVACÍ STROJE
 • ŠTÍTKOVACÍ STROJE
 • KARTONOVACÍ STROJE