MARC
Mechatronic Application Research Center

Forskningscentrum för Mekatronisk Applikation
I full synergi med de olika avdelningarna inom Camozzi Group (Marknadsföring, Teknik, Produktchefer) har olika forskningsprogram fastställts, som utvecklar och definierar målen för teknisk utveckling på medellång och lång sikt, vilka sedan omvandlas till strukturerade projekt med detaljerad planering.

MARC är ett samspel med Offentliga och Privata Forskningsinstitut: i strävan efter att nå sitt mål har centret ett nära samarbete med de viktigaste Universiteten och med Nationella och Internationella Forskningscentra, där de följer de olika avdelningarnas aktiviteter, samt  med Italienska och Europeiska organisationer. Centret överför sen den förvärvade erfarenheten till Gruppen.

Camozzi Groups succé ligger i dess förmåga att införa nyheter, dvs. omvandla innovativa idéer till marknadsvärderade produkter och tjänster samt bevara denna sakkunskap och denna konkurrensfördel mot förfalskning och missbruk. Det är dock nödvändigt att juridiskt skydda våra upptäckter.  MARC stöder företagen i Gruppen i denna process, från de tidigare stadierna av toppmodern analys och teknisk hantering av patentansökan upp till hantering av redan beviljade patent.

RESEARCH & DEVELOPMENT
Forskningscentret för Mekatronisk Applikation (MARC) är Camozzi Groups strategiska avdelning, vilken hanterar och marknadsför de olika företagens Forsknings- & Utvecklingsaktiviteter. MARC analyserar den nya tekniken och de affärsmöjligheter, som kan tillämpas på Gruppens målindustrier. Tekniken monitoreras och preliminära teknisk/ekonomiska bedömningar utförs, grundade på de möjligheter som identifierats.
KOORDINERAD INNOVATION
Definitionen av den tekniska utvecklingens mål på medellång och lång sikt kommer att fortskrida i projekt med strukturerade och detaljerade planer.
STRUKTURERAD FORSKNING
It works closely with leading Universities and many national and international research centres , with the acquired knowledge then being shared within the Group.
FÖRBÄTTRADE RESULTAT
Succéns hemlighet ligger i förmågan att förnya, genom att omvandla innovativa idéer till produkter och tjänster, som uppskattas av marknaden. Bevara och skydda denna sakkunskap är också en avgörande del av denna process.