Privacy Policy

Camozzi S.r.o.

 

V Chotejne 700/7

10200 Praha

Czech Republic

 

Povinně zveřejňované informace o zpracování osobních údajů v souladu s články 13-14 Nařízení EU 2016/679

 

Cílové subjekty: návštěvníci webových stránek.

 

Camozzi S.r.o. ve funkci Zpracovatele vašich osobních údajů v souladu a s účinky Nařízení EU 2016/679, dále „GDPR“, vás tímto informuje, že zmíněné předpisy předpokládají ochranu účastníků ohledně ochrany osobních údajů a že toto zpracování bude prováděno v souladu s principy korektnosti, zákonnosti, transparentnosti a ochrany vašeho soukromí a vašich práv.

Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonnými ustanoveními výše uvedených předpisů v souladu s povinnostmi tam stanovenými.

 

Účel zpracování: vaše údaje budou především zpracovány pro následující účely spojené s prováděním plnění týkajících se legislativních nebo smluvních povinností:

technický přístup a funkční přístup na webové stránky, žádný údaj nebude uchováván po uzavření prohlížeče; účel prohlížení vyvinutý nebo přizpůsobené řízení obsahu;

statistické účely a účely analýzy prohlížení a uživatelů.

 

Zpracování funkčních údajů pro splnění takových povinností je nutné pro správné řízení vztahu a jejich poskytnutí je povinné pro splnění výše uvedených cílů. Zpracovatel dále oznamuje, že případné neoznámení, nebo chybné oznámení jedné z povinných informací, může způsobit nemožnost Zpracovatele zaručit přiměřenost samotného zpracování.

Pro účely uvedeného zpracování bude Zpracovatel moci být seznámen se zvláštními kategoriemi osobních údajů, a přesněji: Log File navigace na internetu. Zpracování osobních údajů pro tyto zvláštní kategorie je prováděno v souladu s článkem 9 GDPR.

Způsob zpracování. Vaše osobní údaje mohou být zpracovány následujícími způsoby:

pomocí elektronických kalkulátorů s použitím softwarových systémů spravovaných třetími osobami.

 

Každé zpracování se provádí v souladu se způsoby uvedenými v článku 6, 32 GDPR a přijetím odpovídajících předpokládaných bezpečnostních opatření.

 

Oznámení: vaše údaje budou sděleny výhradně kompetentním subjektům jmenovaným pro výkon služeb nutných pro správné řízení vztahu, se zárukou ochrany práv účastníka.

Vaše údaje budou zpracovány pouze personálem výslovně zmocněným Zpracovatelem a především následujících kategorií a pracovníků:

programátoři a analytici; kancelář WEB and Multimedia.

 

Vaše údaje budou moci být sděleny třetím osobám jmenovaným správci zpracování, a především:

Google AdWords: Reklamní služby, reklamní target, Analytika/měření, Vlastní nastavení obsahu, Optimalizace; Google Analytics: Reklamní target, Analytika/měření, Optimalizace

 

Rozšiřování: Vaše osobní údaje nebudou rozšiřovány žádným způsobem.

 

Vaše osobní údaje budou moci být rovněž předány, omezeně na výše uvedené účely v následujících zemích:

 

země EU;

Spojené Státy.

 

Doba uchovávání. Upozorňujeme, že v souladu s principy zákonnosti, omezení účelů a minimalizaci údajů v souladu s článkem 5 GDPR, doba uchovávání vašich osobních údajů je:

stanovené pro časové období nepřesahující provádění poskytovaných služeb.

 

Řízení souborů cookie: v případě, že máte pochybnosti nebo obavy ohledně používání souborů cookie budete moci vždy zasáhnout, abyste zabránil nastavení a čtení například změnou nastavení ochrany osobních údajů ve vašem prohlížeči s cílem zablokovat jejich určité typy.

Neboť každý prohlížeč - a často různé verze stejného prohlížeče - významně se liší také jedny od druhých, pokud preferujete postupovat samostatně prostřednictvím preferencí vašeho prohlížeče můžete najít detailní informace ohledně nutného postupu v nápovědě vašeho prohlížeče. Pro přehled o způsobech režimů působení pro nejběžnější prohlížeče můžete navštívit adresu www.cookiepedia.co.uk.

Reklamní společnosti umožňují rovněž odmítnutí přijímání cílených inzerátů, pokud si to přejete. To nebrání nastavení souborů cookie, ale přeruší používání a shromažďování některých údajů ze strany těchto společností.

Pro bližší informace a možnost odmítnutí navštivte adresu www.youronlinechoices.eu/.

Základní soubory cookie

Základní soubory cookie nám pomáhají zajistit, že naše stránky jsou uživatelsky přívětivé pomocí aktivování funkcí, jakými jsou: navigování po stránce, uživatelská volba jazykového nastavení, rozpoznání uživatele a zajištění přístupu do zabezpečených oblastí našich stránek. Tyto stránky 

Cookies Domain Domain Valid to
has_js 1 .camozzi 1 Day
_gid GA1.2.537402304.153191... .camozzi 2 Days
_ga GA1.2.2041314123.15319... .camozzi 2 Years

 

 

Statistické soubory cookie

Statistické soubory cookie nám pomáhají porozumnět, jak se návštěvníci chovají na stránkách a pomocí anonymního sběru a reportingu nám pomáhají zlepšovat stránky.

 

Cookies Domain Domain Valid to
_ga GA1.2.2041314123.15319... .camozzi 2 Years

 

 

Zpracovatel: Zpracovatel osobních údajů ve smyslu zákona je společnost Camozzi S.r.o. - V Chotejne 700/7 - 10200 Praha

Czech  v osobě svého aktuálního zákonného zástupce.

Máte právo získat od zpracovatele výmaz (právo na zapomenutí), omezení, aktualizace, ověření, přenositelnost, odmítnutí zpracování osobních údajů, které se vás týkají, jakož i obecně můžete vykonávat všechna práva uvedená v článcích 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 GDPR.

 

 

 

Nařízení EU 2016/679: Články 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Práva účastníka

 

 1. Zúčastněný má právo získat potvrzení o existenci či neexistenci osobních údajů, které se ho týkají, i kdyby nebyly dosud zapsány, a jejich sdělení ve srozumitelné podobě.
 2. Zúčastněný má právo získat údaje:

 

 1. o původu osobních údajů;
 2. o účelech a způsobech zpracování;
 3. o aplikované logice v případě zpracování pomocí elektronických zařízení;
 4. o identifikačních údajích zpracovatele, správců a dosazeného zástupce ve smyslu článku 5, odstavec 2;
 5. o subjektech nebo kategoriích subjektů, kterým mohou být osobní údaje sděleny nebo které s nimi mohou být seznámeny ve funkci dosazeného inspektora na území státu, správce nebo nebo pověřené osoby.

 

 1. Zúčastněný má právo získat:

 

 1. aktualizaci, korekci čili, pokud je to v jeho zájmu, doplnění údajů;
 2. výmaz, přeměnu v anonymní formu nebo zablokování údajů zpracovávaných v rozporu se zákonem, včetně těch, u kterých není nutné uchovávání ve vztahu k účelům, pro které byla data shromážděna nebo následně zpracována;
 3. osvědčení, že operace uvedené pod písmeny a) a b) byly oznámeny, i co se týká jejich obsahu, ze strany těch, kterým byla data oznámeny nebo zveřejněna, s výjimkou případů, kdy takové odhalení není možné nebo s sebou nese využití prostředků takového charakteru, že výrazně převyšuje chráněné právo;
 4. přenositelnost dat.

 

 1. Zúčastněný má právo částečně či zcela postavit se proti:

 

 1. z legitimních důvodů pro zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud se týkají shromažďování,
 2. Ke zpracování osobních údajů, které se jej týkají za účelem zaslání reklamního materiálu nebo prodejního materiálu nebo pro dokončení průzkumu trhu nebo obchodního sdělení.