Legal

PRÁVNÍ OZNÁMENÍ / COPYRIGHT

ZBAVENÍ ODPOVĚDNOSTI

1. Obsah webových stránek

Camozzi S.r.o. – dále jen „Camozzi“ – neručí za to, že informace zde obsažené, včetně informací o výrobcích jsou aktualizované, správné, úplné a relevantní. Camozzi nepřebírá žádnou odpovědnost za materiální škody nebo škody na duševním vlastnictví způsobené použitím nebo nepoužitím informací zde uvedených nebo použitím chybných nebo neúplných informací, aniž je dotčen případ prokázaného zavinění nebo nedbalosti ze strany společnosti Camozzi. Informace zde obsažené neimplikují žádný závazek a nebudou závazné. Camozzi si výslovně vyhrazuje právo změnit, aktualizovat nebo vymazat, zčásti nebo zcela, webové stránky bez zaslání písemného oznámení, a dočasně nebo trvale přerušit publikování. 

2. Právní platnost zbavení odpovědnosti

Zbavení odpovědnosti bude tvořit nedílnou součást našich obsahů webových stránek v souvislosti s touto stranou. Pokud jedna z částí webových stránek nebo jeden z jejich vyjádření nedodržují nebo nebudou odpovídat platným zákonům, zcela nebo zčásti, zbývající části tohoto dokumentu, včetně obsahů a jeho platnosti, nebudou dotčeny. 

COPYRIGHT

Tyto webové stránky jsou výhradním vlastnictvím společnosti Camozzi. Všechna data a informace tam obsažené (včetně, bez omezení, fotografií, obrázků, výkresů, obchodních značek, ikony) budou upraveny národními a mezinárodními předpisy v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Obsah těchto stránek nebude moci být reprodukován, měněn, zpracováván, předáván nebo rozšiřován, i částečně, bez výslovného písemného souhlasu Camozzi. Jakékoli nepovolené používání bude trestáno v souladu se zákonem.